NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Antwerpen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2008 - ...

Wegbruggen Albertkanaal

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen dankzij snelgroeiende containervervoer in het afgelopen decennium. De Vlaamse Waterweg nv investeert daarom in de verdere uitbouw van deze waterweg om deze te laten voldoen aan de eisen van een Europese hoofdvaarweg. De huidige doorvaarhoogte en breedte onder de bruggen vormt namelijk een trechterhals voor de binnenscheepvaart. De aanpassingen zijn daarom tweeledig:

  • De bruggen worden verhoogd een doorvaarhoogte tot 9,1 meter, om zo containerschepen met 4 containerlagen vlot en veilig te kunnen laten doorvaren. Op deze manier wordt het transport per binnenvaart gestimuleerd, wat de mobiliteit ten goede komt.
  • De versmallingen in het kanaal worden weggewerkt tot een doorvaarbreedte van 86 meter.

Dit grootse infrastructuurproject wordt opgedeeld per bruggen. Met de jarenlange expertise van SBE op gebied van bruggenbouw, zowel in ontwerp-, uitvoerings- en montagefase, konden verschillende bruggen slank ontworpen worden en veilig geplaatst worden.

Deelproject 1: Realisatie weg- en trambrug Noorderlaan Antwerpen

Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Status: Studie & werken gerealiseerd

De eerste bruggen die aangepakt werden binnen dit project, waren de Noorderlaanbruggen in Antwerpen. Door gefaseerd te werk te gaan, werd de hinder voor de weg- en vaarweggebruikers geminimaliseerd. De nieuwe Noorderlaanbrug bestaat uit 2 aparte bruggen: één voor het autoverkeer en één voor het openbaar vervoer. Beide bruggen zijn gemengde staalbetonbruggen met stalen onderbouw, rustend op 6 stalen pijlers.

Bekijk het project

Deelproject 2: Realisatie stalen boogbrug te Grobbendonk

Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Status: Studie & werken gerealiseerd

In 2007 raakte de betonnen brug over het Albertkanaal in Grobbendonk zwaar beschadigd ten gevolge van een aanrijding. Hierdoor was de brug niet langer in staat de lasten te dragen langs afwaartse kant, waardoor het wegverkeer beurtelings op één rijstrook moest rijden. NV De Scheepvaart heeft in samenspraak met de gemeente Grobbendonk besloten om de bestaande betonnen brug te vervangen door een stalen bowstring met een grotere overspanning van 108 meter. Hiermee werd ook meteen tegemoet gekomen aan de noden van een Europese hoofdwaterweg.

Bekijk het project

Deelproject 3: Realisatie stalen boogbrug te Viersel

Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Status: Studie & werken gerealiseerd

In dit project werd de brug te Viersel vernieuwd opdat een doorvaarhoogte van 9,1 meter gerealiseerd wordt en het kanaal wordt ook hier verbreed tot 86 meter. De expertise van SBE wordt ingeroepen door aannemer Victor Buyck Steel Construction nv om dit project tot een goed einde te brengen. Verschillende aspecten kwamen aan bod: het slopen van de bestaande brug, de bouw van het nieuwe landhoofd en  stalen brug, de aanpassing aan de wegenis zodat deze aansluit op de nieuwe brug en tot slot de bouw van een nieuwe oeververdediging.

Bekijk het project