NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Antwerpen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2008 - 2011

Weg- en trambrug Noorderlaan Antwerpen

Einde studie Noorderlaanbruggen

Januari 2011

Einde fase 1: Ingebruikname van de wegbrug

Juli 2009

Invaren middenoverspanning van de wegbrug

Januari 2009

Afronding assemblage wegbruggen in het atelier

November 2008

Start studie Noorderlaanbruggen

Januari 2008

De eerste bruggen die aangepakt werden binnen dit project, zijn de Noorderlaanbruggen in Antwerpen. Door gefaseerd te werk te gaan, werd de hinder voor de weg- en vaarweggebruikers geminimaliseerd. De nieuwe Noorderlaanbrug bestaat uit 2 aparte bruggen: één voor het autoverkeer en één voor het openbaar vervoer. Beide bruggen zijn gemengde staalbetonbruggen met stalen onderbouw, rustend op 6 stalen pijlers.

De autobrug is de grootste brug en telt 2 rijstroken in elke richting. Deze brug komt aan de westelijke kant te staan (kant Straatsburgdok). Aan de oostelijke kant (kant Ring) komt een brug voor openbaar vervoer, met één rijstrook in elke richting en voor zowel bussen als trams. Voor voetgangers en fietsers komt er in beide richtingen een voet- en fietspad.

De totale lengte per brug is ca. 177 meter, opgedeeld in een middenoverspanning van ongeveer 80 meter over het Albertkanaal en een zijoverspanning van telkens 50 meter over elke oever van het kanaal.

SBE leverde de hele uitvoeringsstudie van beide bruggen, van hoofd- tot detailberekeningen en overzichtsplannen van alle onderdelen.