NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Wetteren
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2012 - 2018

Voetgangers- en fietsersbrug

Opening brug voor het publiek en afbraak oude brug

September 2018

Start studie

Januari 2012

De oude voetgangers- en fietsbrug over de Schelde te Wetteren, welke nog dagelijks gebruikt werd door honderden schoolkinderen en andere zachte weggebruikers, naderde het einde van haar levensduur en liet de doorgang van drielaagscontainerschepen niet toe (De realisatie van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Wetteren maakt dus ook deel uit van het Seine-Schelde project). Ook esthetisch voldeed deze evenmin aan de hedendaagse normen. Daarom is de keuze gemaakt om een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug te installeren die de twee delen van de gemeente Wetteren op een vlotte wijze met elkaar verbindt.

Specifieke informatie over het project:

 1. De nieuwe constructie is 75 meter lang en strekt zich tussen de Tragelweg op linkeroever en een gloednieuw gebouwencomplex op rechteroever.
 2. Een stevige pijler in de Tragelweg draagt de kabels van de brug . Door te kiezen voor een vaste kabelbrug ipv een beweegbare ophaalbrug, verzekert men ten allen tijde een oversteek voor zachte weggebruikers.
  Bovendien ligt de brug op een hoogte van ongeveer 14,5 meter . Dit laat een passage van drielaagscontainerschepen toe en past ze in de Europese en Vlaamse plannen om de Boven-Zeeschelde beter bevaarbaar te maken en duurzame binnenvaart te bevorderen.
 3. Via een ‘luie’, licht hellende trap, evenwijdig met de Schelde, kunnen voetgangers en fietsers meteen afzakken naar het jaagpad langs de rivier.
 4. Een zachte glooiende aanloophelling op pijlers leidt zachte weggebruikers vlot en afgescheiden van ander verkeer, naar de Kapellendries en de N407.
 5. Het tuintje tussen die 2 straten en de Tragelweg is omgevormd tot een aangename open ruimte, waar fietsers veilig kunnen verzamelen voor of nadat ze de brug oversteken.
 6. In een latere fase zal men een groene promenade in het verlengde van de aanloophelling aanleggen.

Dit hele ontwerp kadert in het deelproject “Wetteren aan de Schelde” dewelke een opwaardering van de gemeente tot doel heeft.

Taken SBE

SBE heeft het volledige ontwerp uitgevoerd van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Boven-Zeeschelde in het centrum van de gemeente Wetteren, met name:

 • Deelopdracht 1: Voorontwerpfase
 • Deelopdracht 2: Ontwerpfase
 • Deelopdracht 3: Aanbestedingsfase
 • Deelopdracht 4: Opmaak ontwerp voor de veiligheidscoördinatie
 • Deelopdracht 5: Uitvoeringsfase of de regie-fase (met o.a. het verlenen van bijstand bij de controle op de uitvoering van de werken, het uitvoeren van diensten in regie etc.)

Zwarts & Jansma stond in voor de architecturale vormgeving van de brug.

De verschillende deelopdrachten omvatten niet enkel het structureel ontwerp, maar eveneens de herinrichting van het openbaar domein in de projectzone, zoals:

 • Waterkering
 • Afwatering
 • Wegenis & verhardingen en parkeerplaatsen op het terrein
 • Studie en het ontwerp van de omheiningen en de toegangen tot het terrein
 • Aanpassingen aan de oevers

Kortom, de studie en het ontwerp van alle elementen om de nieuwe brug volledig te integreren in de omgeving.