NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Zeebrugge
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Elektromechanica, Waterbouw
Periode: 2019 - 2022

Verbindingsbrug

Officiële opening Verbindingsbrug

22/05/2022

Plaatsen draaibrug

22/01/2022

Start werken

Oktober 2020

Gunning DBM-project

Februari 2020

Start tenderontwerp

Maart 2019

‘De grootste beweegbare draaibrug van Europa’, zo staat de nieuwe Verbindingsbrug in de achterhaven van Zeebrugge gekend bij velen. SBE werkte (samen met Stendess) in opdracht van het consortium Artes Group – Victor Buyck – Agidens en zij werden aangesteld door MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeehaven) om deze brug te bouwen en gedurende 20 jaar het onderhoud voor zijn rekening te nemen. Deze nieuwe brug zorgt voor een extra Noord-Zuid verbinding voor zowel wegverkeer als traag verkeer in de haven van Zeebrugge.

De opdracht van MBZ bestond erin om (ter vervanging van de bestaande tijdelijke brug) een nieuwe definitieve brug te bouwen over het Verbindingsdok welke geschikt moest zijn voor zowel publiek als voor buitengewoon zwaar en veelvuldig havenverkeer en ook voor het verzekeren van een veilige fietsroute voor woon-werkverkeer. Op deze manier staat de Verbindingsbrug in voor een betere en extra ontsluiting voor alle weggebruikers tussen achter- en voorhaven.

De nieuwe brug is in totaal 400 meter lang en telt twee keer één rijstrook van 4.50m en een afgescheiden voetpad en een fietspad met dubbele rijrichting. De brug bestaat uit 2 vaste aanbruggen in beton (samen een totale lengte van 270 meter) en 1 stalen draaibrug van 130 meter. De betonnen aanbruggen bestaan uit verschillende dekken met telkens 6 prefab I-liggers en een doorgaand betonnen brugdek. Het stalen brugdek bestaat uit zware samengelaste hoofdliggers, gekoppeld met dwarsdragers en een orthotroop wegdek. En wordt gedragen door acht buispalen van twee meter diameter en 40 meter lang. De draaibrug maakt een doorvaartbreedte mogelijk voor schepen met een breedte tot 55m. Deze doorvaartbreedte is ook afgestemd op de tunnelelementen van het Oosterweelproject in Antwerpen die hierlangs moeten passeren om de Pierre Vandammesluis te kunnen bereiken. Verder laat ze ook het scheepvaartverkeer toe van de grote schepen die versast gaan worden via de nieuwe zeesluis naar de oostelijke achterhaven van Zeebrugge. SBE werkt momenteel mee aan deze 3 projecten: de renovatie van de  Pierre Vandammesluis , de bouw van de geplande nieuwe zeesluis en het Oosterweelproject.

Verder omvatte het project ook de bouw van een overgangskaaimuur die moet toelaten om het Verbindingsdok in een latere fase te verdiepen tot -15m TAW om zo een waterdiepte van meer dan 18m te garanderen.

Taken SBE:

  • Opmaak van het brugconcept en de voorontwerp- , definitieve en uitvoeringsstudie voor het vast bruggedeelte (onder- en bovenbouw), de onderbouw van de beweegbare brug, het remmingswerk en de 100m lange kaaimuur;
  • Opmaak en bewaking van het volledige 3D-model;
  • Opmaak van het omgevingsvergunningsdossier.