NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Viersel
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2012 - 2014

Stalen boogbrug Viersel

Invaren stalen boogbrug en montage op definitieve positie

Maart 2014

Einde studie

Januari 2014

Start studie Viersel

Januari 2012

Ook in dit project wordt de brug te Viersel vernieuwd opdat een doorvaarhoogte van 9,1 meter gerealiseerd wordt en het kanaal wordt ook hier verbreed tot 86 meter. De expertise van SBE wordt ingeroepen door aannemer Victor Buyck Steel Construction nv om dit project tot een goed einde te brengen. Verschillende aspecten komen aan bod: het slopen van de bestaande brug, het bouwen van de nieuwe landhoofd en een nieuwe stalen brug, de aanpassing aan de wegenis zodat deze aansluit op de nieuwe brug en tot slot de bouw van een nieuwe oeververdediging.

Het ontwerp van de boogbrug bestaat uit dunne boogpoten die bovenin samen komen in een centrale boog met beperkte hoogte, resulterend in een zeer slanke geometrie. Vanuit deze boogconstructie wordt het betonnen brugdek opgehangen met massieve hangers uit hoogwaardig staal. SBE zorgde voor alle uitvoeringsdetails, zowel de berekening en plannen en dit voor zowel tijdelijke als definitieve toestanden.