NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Farciennes
Discipline: Urbanisme & ontwerp
Periode: 2019 - ...

Spooronderdoorgang Farciennes

Start studie

Juni 2019

SBE werd aangesteld door de Gemeente Farciennes om de onaantrekkelijke en onveilige onderdoorgang onder de spoorweg te transformeren tot een volwaardig onderdeel van de publieke ruimte en er opnieuw een veilige en attractieve verbinding tussen beide stadsdelen te garanderen.

Door de ligging van de spoorweg is een harde onoverbrugbare barrière ontstaan tussen twee stadsdelen. De nieuwe publieke ruimte die als scharnier moet dienen moet streven naar een optimale verbinding tussen de gescheiden gebieden. Enkel op deze manier kan de breuk vervagen of zelfs volledig verdwijnen.

Hiervoor moeten perfecte aansluitende functionele verbindingen en linken met het omliggende weefsel gemaakt worden en meer specifiek met de verschillende omliggende straten.

De publieke ruimte moet als één geheel ervaren worden ondanks zijn meervuldige functies zoals perron, passage, terras, verblijfsruimte of straat en voetpad. De aaneenschakeling van elk van deze ruimten dient perfect aan te sluiten op elkaar. Deze overgang wordt mogelijk gemaakt door de uniformiteit in materiaalgebruik maar ook door de gekozen vormgeving die een onderlinge verbinding mogelijk maakt tussen verschillende ruimten.

De nieuwe publieke ruimte kan enkel optimaal functioneren als elke verbinding voor de zachte gebruiker op een vlotte, comfortabele en directe manier gebeurt. Enkel op deze manier zal de ruimte in zijn totaliteit benut worden.

Met het ontwerp voor de onderdoorgang onder het spoor wil SBE de samenhang in het stedelijke weefsel visueel herstellen, de verschillende openbare ruimtes aaneenschakelen en een vloeiende comfortabele verbinding creëren voor zachte weggebruikers.

Dat alles gebeurt op een manier die specifiek is voor de gemeente Farciennes. Voor het ontwerp van de onderdoorgang en de aanleg van de publieke ruimte wordt inspiratie geput uit het industriële verleden van Farciennes en omgeving. In het bijzonder worden referenties gemaakt naar resterende artefacten uit de mijnbouw in en rond de gemeente.

Taken SBE:

  • Schetsontwerp
  • Voorontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Aanbestedings- en uitvoeringsdossier
  • Vergunningsaanvraag
  • Opvolging van de werken