NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Farciennes
Discipline: Urbanisme & ontwerp
Periode: 2019 - ...

Spooronderdoorgang Farciennes

Inschuiven tunnel

25 - 26 maart 2022

Start fase 3

November 2021

Fase 1 en 2 van de werken zijn afgerond

Mei 2021

Goedkeuring omgevingsvergunning

Start van de werken

Januari 2021

Indienen omgevingsvergunning

December 2019

Goedkeuring schets- en voorontwerp

November 2019

Start studie

Juni 2019

De Gemeente Farciennes vroeg SBE om de grauwe en onveilige onderdoorgang onder de spoorweg te transformeren tot een aantrekkelijk stukje publieke ruimte dat niet alleen de verschillende delen van de gemeente verbindt, maar ook een verbindende bestemming geeft aan een anders sociaal oninteressant deel van de openbare weg.

De spoorweg die door Farciennes loopt, vormde een harde onoverbrugbare snee in het dorpsbeeld. Om deze barrière omver te gooien, werd een ontwerp ingezet dat als schakel zal dienen tussen de twee gescheiden gebieden en de omliggende straten met elkaar zal verbinden. Voor het slagen van dit project is het belangrijk dat de zwakke weggebruiker zich er thuis voelt en zich natuurlijk beweegt in de verschillende elementen en overgangen. Hij staat dan ook centraal bij de benadering van dit project.

De herwonnen ruimte zal als een ware multitasker meerdere functies tegelijk vervullen: perron, passage, terras, verblijfsruimte, straat of voetpad. Hiervoor is het noodzakelijk een uniform geheel uit te werken dat niet alleen de afzonderlijke ‘deelruimtes’ aan elkaar schakelt, maar dat er ook als eenheid uitziet. Dit laatste zal worden bereikt door de juiste keuze in materiaalgebruik en de gepaste vormgeving.

In samenwerking met de gemeente Farciennes zal het plan van SBE voor de onderdoorgang onder het spoor het stedelijk weefsel in de kern visueel en praktisch herstellen. Met een ontwerp dat geïnspireerd is op het industriële verleden van de gemeente – met als opmerkelijkste details de referenties naar artefacten uit de mijnbouw – blijft het nieuwe Farciennes trouw aan zichzelf.

Taken SBE:

  • Schetsontwerp
  • Voorontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Aanbestedings- en uitvoeringsdossier
  • Vergunningsaanvraag
  • Opvolging van de werken

Leer de mensen achter het project kennen

Fanny werkte als BIM-ingenieur op dit uitdagende project. Ontdek haar verhaal en wie weet word jij binnenkort haar collega. Ga naar onze jobpagina en bekijk onze vacatures.