NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Vlaanderen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2011 - ...

Seine-Schelde herinrichting

Het Seine-Schelde project is een grensoverschrijdend project die de verbinding beoogt van het bekken van de Seine in de regio Parijs met het Scheldebekken in de regio Antwerpen-Rotterdam d.m.v. een performante scheepvaartverbinding. In de toekomst moet het mogelijk zijn om met schepen tot 4.500 ton (CEMT klasse Vb-schepen) van Parijs naar Antwerpen te varen, en omgekeerd.

Op Vlaams grondgebied omvat het project in hoofdzaak het aanpassen van de Leie van een 1.350 ton-vaarweg naar een 4.500 ton-vaarweg. Hiervoor is een verdieping van de vaargeul nodig. Lokaal worden bochtverbredingen uitgevoerd om een scheepslengte tot 185m mogelijk te maken en worden passeerstroken voor de grootste scheepstypes voorzien.

 

De verdieping van de Leie brengt heel wat aanpassingen met zich mee:
• het herbouwen van de stuwsluizen te Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke;
• werkzaamheden aan de bruggen;
• aanleg van het Moleneiland als groenzone met een vispassage;
• heraanleg directe omgeving zodat er een samenhangend geheel kan worden gevormd.

 

SBE heeft deelgenomen aan volgende deelprojecten binnen dit grote project:

  • Herinrichting te Harelbeke
  • Herinrichting te Menen (Doortocht Menen)
  • Aanpassingen aan de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve (Pand 140)

Deelproject 1: Herinrichting Seine-Schelde-Leie te Harelbeke

Afdeling: Waterbouw, Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Status: Afgewerkt

De opdracht kadert in het Seine-Schelde project wat het mogelijk moet maken om met schepen tot 4.500 ton van Parijs naar Antwerpen te varen. Deze doelstelling veronderstelt voornamelijk een verdieping van de Leie. Deze verdieping brengt heel wat aanpassingen met zich mee: herbouwen sluis- en stuwcomplex, nieuwe bruggen (2 vaste, 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming, heraanleg directe omgeving etc. Aangezien het project als Design & Build wordt uitgevoerd, is SBE van begin tot einde bij het project betrokken.

Bekijk het project

Deelproject 2: Doortocht Menen

Afdeling: Waterbouw
Status: /

Het Europees project Seine-Schelde voorziet in een opwaardering van de Leie naar een klasse Vb vaarweg. Om het nieuwe gabariet mogelijk te maken is een rechttrekking van de Leie noodzakelijk in het centrum van Menen. Dit impliceert de aanleg van nieuwe kademuren op beide oevers en een nieuwe brug in het centrum. Bijkomend is een nieuwe fietsbrug aan de rand van het projectgebied voorzien. Als manager van het ontwerpteam i.s.m. NEY+partners en OMGEVING staat SBE in voor de uitwerking van een aanbesteedbaar en uitvoerbaar integraal ontwerp.

Bekijk het project

Deelproject 3: Pand 140 Sint-Baafs-Vijve

Afdeling: Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Start studie

In voorliggende opdracht dient de doortocht van de Leie in het projectgebied tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze uitgewerkt te worden. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautische en waterbouwkundig oogpunt), wenst men in dit project ook de nodige aandacht te besteden aan het ecologische en landschappelijke verhaal.

Bekijk het project