NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Vlaanderen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2011 - ...

Seine-Schelde herinrichting

Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). Deze waterschakel tussen de twee landen zal scheepsverkeer mogelijk maken met vaartuigen tot 4.500 ton (CEMT klasse vb-schepen) en van de binnenvaart een gelijkwaardig alternatief voor het vrachtverkeer maken. In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg nv, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.

Rome wasn’t built in a day en ook aan de herininrichting van de Seine Schelde wordt in stadia gezwoegd. SBE staat te trappelen om in de toekomst verder betrokken te zijn bij het verdere verloop van het Seine Schelde-initiatief, maar is op dit moment al flink in de weer op 3 plaatsen, of bij 3 deelprojecten:

Deelproject 1: Herinrichting Seine-Schelde-Leie te Harelbeke

Discipline: Waterbouw, Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Status: Afgewerkt

Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.

Bekijk het project

Deelproject 2: Doortocht Menen

Discipline: Waterbouw
Status: /

De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.

Bekijk het project

Deelproject 3: Pand 140 Sint-Baafs-Vijve

Discipline: Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Start studie

Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.

Bekijk het project