NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Vlaanderen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2011 - ...

Seine-Schelde herinrichting

Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). Deze waterschakel tussen de twee landen zal scheepsverkeer mogelijk maken met vaartuigen tot 4.500 ton (CEMT klasse vb-schepen) en van de binnenvaart een gelijkwaardig alternatief voor het vrachtverkeer maken. In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg nv, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.

Rome wasn’t built in a day en ook aan de herininrichting van de Seine Schelde verbinding wordt in verschillende stadia gewerkt. De Vlaamse Waterweg heeft de Leie als prioritaire as naar voor geschoven voor de realisatie van de Seine Schelde verbinding. Hierbij worden eerst de belangrijkste knelpunten aangepakt als afzonderlijke projecten omdat die vaak de langste doorlooptijd hebben. Voorbeelden van deze projecten zijn: doortochten door stadscentra, sluizen en bruggen die typische knelpunten zijn voor de vaarweg. Daarna worden de kalibratiewerken (dit is het verbreden en verdiepen van de rivier) uitgevoerd van afwaarts naar opwaarts. De Leie wordt hierbij ingedeeld in verschillende panden (pand 140, 150, etc.) waarbij een nieuw pand begint bij een belangrijk knooppunten op de waterweg (bv. een sluiscomplex of een kruispunt in de waterweg). Bij deze werken wordt zoveel mogelijk ingezet op natuurvriendelijk ontwerpen: meer ruimte voor natte & droge natuur, meer beleving, natuurvriendelijke oevers, etc. Er wordt ook veel aandacht besteed aan recreatie en een betere ontsluiting van de fietssnelwegen en fietsnetwerken rond en langs de Leie.

SBE staat te trappelen om in de toekomst verder betrokken te zijn bij het verdere verloop van Seine Schelde Vlaanderen. Op dit moment is SBE al flink in de weer met volgende deelprojecten:

  • Herinrichting van de Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke
  • De aanpassing aan de Leie en omgeving in het centrum van Menen (‘Doortocht Menen’)
  • De kalibratie van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze (‘Pand 140’)
  • De kalibratie van de Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve (‘Pand 150’)
  • De bouw van een nieuwe fietsbrug over de Leie in Wielsbeke en Waregem

Deelproject 1: Herinrichting Leie en het stuwsluiscomplex te Harelbeke

Discipline: Waterbouw, Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Status: Afgewerkt

Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.

Bekijk het project

Deelproject 2: Doortocht Menen

Discipline: Waterbouw
Status: Studie in uitvoering

De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.

Bekijk het project

Deelproject 3: Kalibratie Leie Pand 140 Sint-Baafs-Vijve tot Deinze

Discipline: Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Studie in uitvoering

Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.

Bekijk het project

Deelproject 4: Kalibratie Leie Pand 150 Harelbeke tot Sint-Baafs-Vijve

Discipline: Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Studie in uitvoering

Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve. De Leie wordt verdiept en verbreed (kalibratie) om grotere schepen toe te laten op de vaarweg. Naast de aanpassing vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt, wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal door het instellen van natuurvriendelijke oevers.

Bekijk het project

Deelproject 5: Fietsbrug Wielsbeke Waregem

Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Studie gerealiseerd, werken in uitvoering

Binnen dit deelproject wordt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie ter hoogte van gemeente Wielsbeke en stad Waregem. Na afronding kan iedereen op een aangename en veilige manier de Leie en toeristische trekpleisters op beide oevers beleven. Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp van de brug is, naast de gebruikelijke technische eisen, een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap.

Bekijk het project