NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Vlaanderen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2011 - ...

Seine-Schelde herinrichting

Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). Deze waterschakel tussen de twee landen zal scheepsverkeer mogelijk maken met vaartuigen tot 4.500 ton (CEMT klasse vb-schepen) en van de binnenvaart een gelijkwaardig alternatief voor het vrachtverkeer maken. In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg nv, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.

Rome wasn’t built in a day en ook aan de herininrichting van de Seine Schelde wordt in stadia gezwoegd. SBE staat te trappelen om in de toekomst verder betrokken te zijn bij het verdere verloop van het Seine Schelde-initiatief, maar is op dit moment al flink in de weer op vier plaatsen, of bij vier deelprojecten:

  • Herinrichting van de Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke
  • De aanpassing aan de Leie en omgeving in het centrum van Menen (‘Doortocht Menen’)
  • De kalibratie van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze (‘Pand 140’).
  • De bouw van een nieuwe fietsbrug over de Leie in Wielsbeke en Waregem.

Deelproject 1: Herinrichting Seine-Schelde-Leie te Harelbeke

Discipline: Waterbouw, Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Status: Afgewerkt

Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.

Bekijk het project

Deelproject 2: Doortocht Menen

Discipline: Waterbouw
Status: Studie in uitvoering

De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.

Bekijk het project

Deelproject 3: Kalibratie Leie Pand 140 Sint-Baafs-Vijve tot Deinze

Discipline: Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Studie in uitvoering

Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.

Bekijk het project

Deelproject 4: Fietsbrug Wielsbeke Waregem

Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Studie in uitvoering

In dit deelproject wordt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie tussen Wielsbeke en Waregem. Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp van de brug is, naast de gebruikelijke technische eisen, een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap.

Bekijk het project