NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Gent
Discipline: Waterbouw
Periode: 2010 - 2011

Scaldissluis

In november 2016 gingen de werken van het openleggen van de Nederschelde in het centrum van Gent van start, bijna 60 jaar na het dempen ervan ter hoogte van de Reep. Op die manier werd de historische samenvloeiing van de Leie en de Nederschelde richting Portus Ganda hersteld en onderging de buurt een echte gedaanteverandering.

Binnen deze ingrijpende infrastructuurwerken was de aanleg van de Scaldissluis één van de laatste grote schakels. De sluis op de Oude Beestenmarkt maakt het mogelijk voor toeristen- en plezierboten om opnieuw rondom de binnenstad te varen. Er werd zelfs een kajakglijbaan voorzien die het toelaat dat kajakkers de sluis kunnen omzeilen, zodat ze geen kostbare tijd verliezen met het versassen.

SBE was verantwoordelijk voor de uitwerking van het volledige uitvoeringsdossier van de betonwerken van de sluis, de kajakglijbaan, de kaai- en keermuren én de staalbouw van de draaideuren en stuwschuiven. Ook de fundering van het nieuwe dienstgebouw gelegen nabij het sluiscomplex behoorde tot de opdracht, met de opmaak van berekeningen en alle plannen. Dit alles met de nodige aandacht voor de historische context en de optimale beleving van de plezierbootjes.