NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Vilvoorde
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2020 - ...

Renovatie viaduct Vilvoorde

Het viaduct Vilvoorde, één van de iconische bruggen van België, maakt deel uit van de ring rond Brussel (R0) en is gelegen op het grondgebied van de gemeente Vilvoorde en Machelen. Momenteel wordt het kunstwerk versterkt om een levensduur tot 2078 te behalen en om een bijkomende rijstrook (in beide richtingen) te kunnen voorzien. De extra rijstrook kadert binnen het programma van ‘Werken aan de Ring’.

Context

Het viaduct werd gebouwd in 1976.  De buitenring, het noorddeel en binnenring, het zuiddeel, zijn gescheiden en onafhankelijk van elkaar. Beiden hebben een breedte van 20m en zijn opgebouwd uit vier verschillende viaductdelen met een gezamenlijke lengte van ongeveer 1700 m:

 • Deel A: gemend staal-betonen brug (288m)
 • Deel B: hyperstatische stalen kokerliggerbrug (888m)
 • Deel C: gemend staal-betonen brug (400m)
 • Deel D: hyperstatische nagespannen betonnen kokerliggerbrug (130m)

Meer weten over de bouw van de viaduct?
Een mooi overzicht vind je op deze website of in deze reportage van het VRT-programma “Weet ik veel”.

Vermoeiingsbeoordeling

Voor het beoordelen van vermoeiingsproblemen bij het viaduct in Vilvoorde en andere soortgelijke kunstwerken voerde SBE in 2018 een studie uit. SBE maakte hiervoor gebruik van onder andere de EE-software Ansys en een in eigen huis ontwikkelde post-processing tool. Het wegdek werd geanalyseerd onder verschillende te beschouwen tijds- en temperatuursafhankelijke parameters zoals bijvoorbeeld de temperatuursafhankelijke belastingsspreiding van de asfaltlagen en tijdsafhankelijke verkeerssimulaties. Uit deze studie is een inzicht bekomen van de rekenkundige (rest)levensduur van het orthotrope rijdek en zijn aansluitingen van de consoles en dwarsdragers op het lijf van de kokerligger. Zo blijken er details in het rijdek over hun rekenkundige limiet te zitten. Op basis van deze resultaten konden gerichte vervolgstappen voorgesteld en ondernomen worden om de toestand te verbeteren.

​​​​​​​Bovenop deze studie van de rekenkundige (rest)levensduren van het orthotrope rijdek dienden alle viaductdelen (boven- en onderbouwen) bestudeerd te worden conform huidige normering en eisen van vandaag.

Technische bijstand

SBE voert vanaf maart 2021 de opdracht Raamovereenkomst voor technische bijstand in het kader van de Design & Build opdracht “Viaduct Vilvoorde” van De Werkvennootschap nv uit. Voor deze opdracht werken we samen met:

 • Sanacon bv voor betonherstel;
 • Mint nv voor de fasering, minder hinder-maatregelen en werfplanning;
 • Royal HaskoningDHV bv voor vermoeiingsonderzoek en berekeningen, expertise rond hogesterktebeton en werfopvolging;
 • UGent-experts (ereprof. dr. Ir. Philippe van Bogaert, prof. dr. Ir. Hans De Backer, prof. dr. Ir. Wim De Waele) voor vermoeiingsonderzoek en berekeningen.

De opdracht heeft betrekking op adviesverlening en bijstand wat betreft de uitvoering van de studiewerkzaamheden en de sanerings- en verstevigingswerken. De opdracht zal dan ook o.m. bestaan uit volgende aspecten:

 • Opvolgen van en/of advies inzake de uitvoering van vermoeiingsonderzoek en -berekeningen;
 • Opvolgen van en/of advies inzake sterkteberekeningen;
 • Opvolgen van en/of advies inzake de uitvoering van het betononderzoek;
 • Opvolgen van en/of advies inzake de fasering, minder hinder maatregelen en werfplanning;
 • Opvolging van en/of advies inzake de sanerings- en verstevigingswerken;
 • Opvolgen van en/of advies inzake betonherstel en staalherstelwerken;
 • Opvolgen van en/of advies inzake asfalteringswerken;
 • Opvolgen van en/of advies inzake aanleg Hoge Sterkte Beton (HSB);
 • Opvolgen van en/of advies inzake stabiliteit(sberekeningen);
 • Cost control en opmaak en/of controle van voorgelegde ramingen;
 • Divers kwaliteitsadvies.