NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Antwerpen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Elektromechanica, Waterbouw
Periode:

Renovatie Royerssluis

De Royerssluis vormt in de haven van Antwerpen de toegang vanaf de Schelde tot het Albertkanaal. Na de bouw in de jaren 1900-1910 is deze aan het einde van zijn levensduur. Op basis van een MKBA studie werd beslist om de bestaande sluis volledig te slopen en een nieuwe, grotere sluis te bouwen (250 meter lang en 36 meter breed). SBE stond in deze studie bij als advies verlenend expert.

De bouw van een nieuwe sluis is geen alledaags project in België en SBE is dan ook enorm enthousiast om aan dit project mee te werken. Het ontwerp is gebaseerd op de Kieldrechtsluis en bestaat uit 2 enkele roldeuren. Basculebruggen aan weerszijden kunnen het wegverkeer vlot over de sluis leiden.

De bouwput zal in talud uitgegraven worden, met speciale aandacht voor de beschermde sluismeesterwoning die zich midden in dit talud bevindt. Daarnaast worden 2 machinegebouwen voorzien, 1 centraal technisch gebouw en 4 kiosken voor bediening van de omloopriolen.

Aangezien de sluis verlengd wordt richting Schelde, dient ook de toegangsgeul te worden heringericht, met onder andere nieuw geleidewerk, een aangepaste oeverbescherming en dijkwerken en sigmakering.

Dankzij de expertise van de verschillende takken binnen SBE kan deze opdracht geïntegreerd aangepakt worden. We staan in voor de opmaak van het ontwerp tot en met aanbestedingsfase, voor zowel de sluis als de hydraulische studie van de tijdelijke en definitieve omgevingsaanleg. Ook de elektromechanische uitrusting wordt ontworpen, met voorkeur voor lierwerken die de deuren in beweging brengen aan de hand van hydraulische cilinders in de brugkelders.