NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Antwerpen
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Elektromechanica, Waterbouw
Periode: 2014 - heden

Renovatie Royerssluis

De Royerssluis vormt in de haven van Antwerpen de toegang vanaf de Schelde tot het Albertkanaal. Na de bouw in de jaren 1900-1910 is deze aan het einde van zijn levensduur. Op basis van een MKBA studie werd beslist om de bestaande sluis volledig te slopen en een nieuwe, grotere sluis te bouwen (250 meter lang en 36 meter breed). In opdracht van de afdeling Maritieme Toegang (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) van de Vlaamse Overheid stond SBE in voor zowel de haalbaarheidsstudie als de opmaak van het aanbestedingsdossier.

Renovatie van de oude sluis

De Royerssluis is één van de meest gebruikte sluizen in Antwerpen. Ze vormt een belangrijke toegangspoort voor de binnenvaart en verbindt de Schelde met het Albertkanaal. Dankzij de uitbreiding zullen de grote binnenschepen rechtstreeks landinwaarts kunnen varen. De bouw van een nieuwe sluis op zich, en zeker van deze omvang, is geen alledaags project binnen België. Met onze +30 jaar ervaring van SBE binnen waterbouwkundige projecten, zijn we dan ook enorm enthousiast om aan dit project mee te werken.

De sluis wordt verbreed tot 36 meter en verlengd tot 230 meter. Aan beide zijden komt een beweegbare basculebrug om voertuigen en fietsers vlot over de sluis te leiden. Het ontwerp is gebaseerd op de Kieldrechtsluis en bestaat uit 2 enkele roldeuren.

Omvang van het project

De bouwput zal in talud uitgegraven worden, met speciale aandacht voor de beschermde sluismeesterwoning die zich midden in dit talud bevindt. Daarnaast worden 2 machinegebouwen voorzien, 1 centraal technisch gebouw en 4 kiosken voor bediening van de omloopriolen.

Aangezien de sluis verlengd wordt richting Schelde, dient ook de toegangsgeul te worden heringericht, met onder andere nieuw geleidewerk, een aangepaste oeverbescherming en dijkwerken en sigmakering.

Dankzij de expertise van de verschillende takken binnen SBE kan deze opdracht geïntegreerd aangepakt worden. We staan in voor de opmaak van het ontwerp tot en met aanbestedingsfase, voor zowel de sluis als de hydraulische studie van de tijdelijke en definitieve omgevingsaanleg. Ook de elektromechanische uitrusting wordt ontworpen, met voorkeur voor lierwerken die de deuren in beweging brengen aan de hand van hydraulische cilinders in de brugkelders. Voor het architecturaal ontwerp werd samengewerkt met ZJA.

Alles komt samen in één 3D BIM-model

Binnen dit project werd een volledig geïntegreerd 3D BIM-model opgemaakt, wat het resultaat is van een intensieve samenwerking tussen engineering en multidisciplinair BIM-ontwerp. Zowel de sluis, als de bruggen, aandrijving en omliggende infrastructuur werden gemodelleerd en dit in meerdere posities, aangezien het gaat om bewegende onderdelen. Alle deelmodellen van staal, beton, grondwerken, mechanica en infrastructuur werden samengebracht tot één coherent, samenhangend en kwalitatief ontwerp.

Tot slot werkte de eigen 3D Design en Visuals studio van SBE het BIM-model verder op tot high-quality 3D visuals. Voor de opmaak van deze beelden is een eigen workflow uitgestippeld, geënt op de workflow van de BIM-afdeling. Dit laat toe technische randvoorwaarden te verwerken in animatiefilms en visualisaties om de integratie van het project in de omgeving en in de tijd te visualiseren.

Benieuwd? Kijk hieronder dus even mee en werp een blik op de toekomstige Royerssluis!