NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Sint-Baafs-Vijve
Discipline: Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2020 - ...

Leiewerken Sint-Baafs-Vijve

Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.

De taken van SBE:

  • de inventarisatie, opmeting & het aanvullen van kennisleemtes;
  • het opmaken van een ontwerp voor de oevers, de vaarweg en de aanhorigheden;
  • het opmaken van eenaanbestedingsklaar dossier;
  • het opmaken van een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning;
  • het opmaken van de uitvoeringsstudie;
  • de opvolging van de uitvoering van de werken.