NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Sint-Baafs-Vijve
Discipline: Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2020 - ...

Pand 140 Sint-Baafs-Vijve

In voorliggende opdracht dient de doortocht van de Leie in het projectgebied tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze uitgewerkt te worden. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautische en waterbouwkundig oogpunt), wenst men in dit project ook de nodige aandacht te besteden aan het ecologische en landschappelijke verhaal.

Dit pand wordt tijdens de studie opgesplitst in 2 zones (zone A en B) waarvoor onderstaande prestaties voor elk deel worden voorzien:

  • Inventarisatie, opmeting & aanvullen van kennisleemtes;
  • Het opmaken van een ontwerp van oevers, vaarweg en aanhorigheden;
  • Het opmaken van een aanbestedingsklaar dossier;
  • Het opmaken van een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning;
  • Het opmaken van de uitvoeringsstudie;
  • De opvolging van de uitvoering van de werken.