NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Temse
Discipline: Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2017 - ...

Ontpolderingen Klein Broek en Groot Broek

De gebieden Klein en Groot Broek worden ontpolderd zodat de Durme hier overstromingsruimte krijgt en getijdennatuur kan ontstaan. Ook hier starten de werken met het optrekken van een ringdijk en de nodige aanhorigheden. Ter plaatse van het lager gelegen Groot Broek worden twee pompstations gebouwd die het mogelijk maken om tijdens een hoogwater afstromend oppervlaktewater dat achter de nieuwe ringdijken verzameld wordt alsnog te lozen in de Durme. In totaal worden een 15-tal kunstwerken (pompstations, uitwateringssluizen en duikers) gebouwd om de bovenstroomse afvoer in de nieuwe situatie in goede banen te leiden.

SBE werkt met veel enthousiasme binnen deze opdracht aan:

  • De studie van het grondverzet en grondmechanische berekeningen van het dijklichaam incl. de oeverbeschermingen
  • Het ontwerp van twee pompstations met vijzelpompen
  • Het ontwerp van diverse uitwateringsconstructies en duikers
  • De opmaak van volledig aanbestedingsdossier

Voor Groot Broek worden de werken als volgt gefaseerd:

  1. Fase 1: Start uitvoering noordelijke ringdijk
  2. Fase 2: Studie van de zuidelijke ringdijk, inclusief alle uitwateringsconstructies, pompstations en kering Beerkaaihuisje
  3. Fase 3: Studie ontpoldering & inrichting binnengebied

Voor Klein Broek wordt dezelfde opdeling gemaakt qua fasering:

  1. Fase 1: Uitvoering ringdijk
  2. Fase 2: Studie ontpoldering & inrichting binnengebied
Bron Luchtfoto’s: De Vlaamse Waterweg¬†