NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Oost-Vlaanderen
Discipline: Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2010 - ...

Omvorming Durmevallei volgens Sigmaplan

Bron Luchtfoto’s: De Vlaamse Waterweg 

Met het Sigmaplan beschermt de Vlaamse overheid het Zeescheldebekken in Vlaanderen tegen storminvloeden vanuit de Noordzee en wordt zeldzame riviernatuur in ere hersteld. In de Durmevallei is SBE betrokken bij de werken op drie locaties:

  • Gebied De Bunt te Hamme langsheen de Durme en de Schelde
  • Gebieden Klein Broek en Groot Broek te Temse en Waasmunster langsheen de Durme.

 

De uitvoering van de werken in de drie deelgebieden verloopt gefaseerd. Zowel de studies m.b.t. de aanleg van de ringdijken als de studies van de overloopdijken, de ontpolderingsdijken en de inrichting van het binnengebied worden door SBE uitgevoerd. De projecten hebben uitdagingen op verschillende domeinen zoals geotechniek, sluisontwerp en het ontwerp van pompgebouwen. Door de gevarieerde, jarenlange expertise die SBE kan inzetten wordt een geïntegreerde aanpak gegarandeerd.

Deelproject 1: Gecontroleerd overstromingsgebied De Bunt

Discipline: Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Studie en werken in uitvoering

Het projectgebied De Bunt in Hamme wordt omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) houdt in dat bij stormtij Scheldewater het gebied kan binnenstromen via nieuwe overloopdijken. Dit overtollige Scheldewater wordt in het gebied gebufferd en vertraagd terug afgevoerd naar de Schelde na de storm.

Bekijk het project

Deelproject 2: Ontpolderingen Klein Broek en Groot Broek

Discipline: Waterbouw, Urbanisme & Ontwerp
Status: Studie in uitvoering

De gebieden Klein en Groot Broek worden ontpolderd zodat de Durme hier overstromingsruimte krijgt en getijdennatuur kan ontstaan. Ook hier starten de werken met het optrekken van een ringdijk en de nodige aanhorigheden. Ter plaatse van het lager gelegen Groot Broek worden twee pompstations gebouwd die het mogelijk maken om tijdens een hoogwater afstromend oppervlaktewater dat achter de nieuwe ringdijken verzameld wordt alsnog te lozen in de Durme.

Bekijk het project