NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Rotterdam
Discipline: Waterbouw
Periode: 2015 - 2017

Offshore Terminal Rotterdam

Oplevering

Juli 2017

In gebruik name van de zuidelijke afmeerlocatie

Januari 2017

Start heiwerk diepzeekade

April 2016

Start studie

Juni 2015

Maasvlakte 2 is hét voorbeeld van innovatieve en duurzame havenontwikkeling in Rotterdam. Om te beantwoorden aan de snelgroeiende offshore windindustrie werd hier een nieuwe terminal gebouwd met een totale oppervlakte 42 hectare. Op die manier kan de productie- en opslagcapaciteit van reusachtige funderingspalen van windturbines (monopiles) voor nieuwe windparken op zee uitgebreid worden.

MariTeam stond in voor het ontwerp van de hele kade-infrastructuur: een diepzeekade van 500 meter lang, een binnenvaart kademuur en 2 aanlegplaatsen (inclusief baggerwerk en oever- en bodembeschermingen).

De diepzeekade kan met een kerende hoogte van 30 meter beschouwd worden als één van de grootste kademuren ter wereld. De dimensies die de kaaimuur aanneemt, liggen dicht bij de grenzen van wat mogelijk is. Het aspect ‘maakbaarheid’ diende daarom voortdurend afgetoetst te worden tijdens het ontwerp. De specifieke expertise die SBE in huis heeft, was noodzakelijk om het complexe ontwerp tot een goed einde te brengen.

Het projectteam botste al snel op een gebrek aan richtlijnen voor het ontwerp van een kademuur waarbij jack-up schepen worden toegelaten. Pionierswerk was dus nodig. Met een uitgebreid monitoringssysteem werden uitgangspunten opgevolgd en geanalyseerd, zodat een praktische richtlijn voor toekomstige projecten op poten kon worden gezet. En dit alles binnen het strakke tijdskader van amper 5 maanden van voorontwerp tot aanbestedingsdossier. Tijdens de uitvoering van de werken was SBE betrokken als back-office, hetgeen ons een schat aan praktische kennis opleverde.