NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Zeebrugge
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2020 - ...

Nieuwe Sluis Zeebrugge

Luchtfoto’s: © henderyckx

De THV SBE-TRACTEBEL is een partner in het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De THV werkte alreeds mee aan het technisch conceptontwerp en de omliggende verkeerscomplexen. Met dit project verbetert de Vlaamse overheid de toegang tot de achterhaven van Zeebrugge en de mobiliteit en leefbaarheid in de gemeente. Vanaf 2022 zal dezelfde THV werken aan de voorontwerpstudie.

Project als hefboom voor haven en regio

De haven van Zeebrugge is de op een na grootste haven van België en is een belangrijke speler in Europa. Om die rol te kunnen blijven vervullen, is het niet alleen nodig om te groeien, maar ook om vlot toegankelijk te blijven. Het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge bestaat uit drie pijlers. Ten eerste zorgt een nieuwe zeesluis op de Visartsite voor een volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. Zo worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid verankerd in de regio. Ten tweede wordt er een nieuwe weg ‘Nx’ aangelegd. Die verbindingsweg zal het doorgaand verkeer en het havenverkeer scheiden van het lokaal verkeer. Tot slot worden ook de bestaande infrastructuur en de voorzieningen in het projectgebied verbeterd. Op die manier wordt de leefbaarheid in de omgeving tijdens en na de werken gegarandeerd.

Inrichtingsalternatief als resultaat van huidige fase

Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase. De nieuwe sluis komt te liggen op de huidige locatie van de Visartsluis. Er zijn op dit moment nog heel wat alternatieven mogelijk voor de bouw van de nieuwe sluis en de westelijke en oostelijke ontsluiting van het verkeer. Vandaag worden er verschillende onderzoeken gevoerd naar mobiliteit, techniek, leefbaarheid, nautiek, milieueffecten en de maatschappelijke kosten en baten. De resultaten van die onderzoeken leiden begin 2022 tot een inrichtingsalternatief. Dat alternatief legt vast hoe de nieuwe sluis en de Nx worden gebouwd.

SBE werkt mee aan de nieuwe zeesluis

Dankzij de jarenlange waterbouwkundige expertise en de uitgebreide kennis van het havengebied, is SBE een waardevolle partner binnen dit project. Op basis van de reeds bestaande projectonderzoeksnota werd in fase 1 het architecturaal ontwerp van de volledige sluisomgeving, alsook van de bruggen en gebouwen, uitgebreid bestudeerd, geanalyseerd en uitgewerkt. Ook het technische conceptontwerp van de beweegbare basculebruggen en de opmaak van een BIM- en GIS-model viel binnen de scope van opdracht 1.

De taken die SBE tijdens de voorontwerpstudie zal uitvoeren zijn:

  • Projectmanagement van de volledige bouwtechnische studie
  • Het ontwerp van de sluisdeuren (roldeuren)
  • Het ontwerp van de 2 types stalen basculebruggen en de brugkelders
  • Het landschappelijk ontwerp van het sluisplateau en de nabije omgeving
  • Het ontwerp van de technische gebouwen in dienst van de sluis en bruggen
  • Het ontwerp van de wegtunnel zullen SBE en Tractebel in duo uitvoeren

Meer info?

Meer informatie over het complexe maar uitdagende project Nieuwe Sluis Zeebrugge vind je via de website www.nieuwesluiszeebrugge.be. Op de website kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief van dit project. Langs deze weg informeert het projectteam je op regelmatige tijdstippen over de voortgang van het project.