NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Brussel
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2005-2013

Navo-tunnel

Oplevering werken bovengronds

Januari 2013

Ingebruikname tunnel

Oktober 2012

Start werken

Mei 2010

Start studie

Februari 2005

De bouw van het nieuwe NAVO-kwartier langs de Leopold III-laan in Brussel vereiste ook een grote infrastructurele ingreep: dankzij een nieuwe tunnel kon het doorgaand verkeer vlot richting het centrum van de stad geloodst worden. Hierdoor kan bovengronds een intermodaal knooppunt gebouwd worden voor het verkeer naar dit NAVO-kwartier en een aansluiting op het openbare vervoernet.

Het grote infrastructuurproject bestond uit volgende deelopdrachten:

  1. Een volledige heraanleg van de Leopold III-laan en zijn parallelwegen
  2. Het doortrekken van tramlijn 55 vanaf de huidige NAVO-parking tot de gewestgrens
  3. Het realiseren van een 235 meter-lange tunnel met twee rijstroken in beide richtingen

Met deze ingrepen werd de ontsluiting van de aanpalende bedrijfsterreinen verbeterd en een evenwicht gevonden tussen de verschillende transportmodi in de buurt. Naast de auto krijgen ook de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer de nodige aandacht. Deze oplossing voor de steeds aangroeiende verkeersstroom biedt daarom een verbeterde veiligheid en doorstroming.

Dankzij de veelzijdigheid in kernactiviteiten van SBE, kan dit hele project vanuit een geïntegreerde aanpak ontworpen worden. Vooral op gebied van infrastructuur en elektromechanica lagen er grote uitdagingen. Van voorontwerp tot aanbesteding leverde SBE op gebied van infrastructuur het geotechnisch (detail)ontwerp en het structureel (detail)ontwerp voor tunnel en -toeritten en opmaak van alle bekistings- en wapeningsplannen.

Daarnaast voerde SBE ook de volledige studie hydraulica, mechanica, elektromechanica en automatisering uit. Dit behelst onder andere hoog- en laagspanningsvoorzieningen, de verlichting in de tunnel, veiligheidssignalisatie, het dynamisch verkeersmanagement, een redundante pompinstallatie en het opstellen van de risicoanalyses voor ontwerp en uitvoering. Tot slot was ook het toezicht op de werken aan SBE toevertrouwd.

Een totaalpakket in hartje Brussel!