NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Gent
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Elektromechanica, Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2012 - ...

Meulestedebrug

In het Gentse havengebied wordt de oude Meulestedebrug over het Kanaal Gent-Terneuzen vervangen. Om het kruispunt van de N456 en N458 vlotter te maken, is er gekozen om twee nieuwe bruggen vlak naast elkaar te leggen. Zo komen er in totaal 5 rijstroken. Hiervoor zijn er in de ruimere omgeving meerdere aanpassingen aan de weg nodig.

De nieuwe Meulestedebrug wordt een tweelingbrug. Dit wil zeggen dat de brug bestaat uit twee beweegbare bruggen die vlak naast elkaar worden gebouwd. De ene brug zal twee rijstroken tellen, de andere drie. Op die manier kan de bestaande brug grotendeels in gebruik blijven tijdens de bouw van de nieuwe noordelijke brug. Beide bruggen kunnen elk afzonderlijk open. Bij toekomstige onderhouds- en herstellingswerken kan het verkeer in beide rijrichtingen over één brug geleid worden. De twee bruggen worden elk uitgerust met een gemengd fiets- en voetpad. De wegenis wordt aangepast aan de nieuwe brug. Zo krijgt het drukke kruispunt meer capaciteit. De riolering is aan vervanging toe en wordt in één adem mee aangepakt. Op rechteroever wordt er een nieuwe fietsonderdoorgang langsheen het kanaal gebouwd onder de nieuwe Meulestedebrug door. Zo bekomt men een conflictvrije fietsas en een veilige aansluiting met het bovenlokaal functioneel fietspad. Voor dit project moeten ook de kademuren worden aangepast aan de nieuwe situatie en wordt een technische ruimte gerealiseerd die de technieken voor de bediening van de bruggen huisvest.

SBE staat in voor het ontwerp van de nieuwe Meulestedebruggen en omgeving:

  • Architectuur (i.s.m. Omgeving)
  • Stabiliteitsontwerp van de kunstwerken (voorontwerp t.e.m. uitvoeringsontwerp)
  • Uitvoeren van detailberekeningen
  • Ontwerp van rijweg, fietspaden en omgeving
  • Ontwerp riolering
  • Opmaak van het aanbestedingsdossier