NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Venetië
Discipline: Elektromechanica, Waterbouw
Periode: 2016 - 2017

Malamocco sluis

Einde studie

September 2017

Uitvoering van de fysische schaalmodelproeven in het hydraulisch laboratorium van MARIN (Nederland).

Augustus 2016

Start studie

Maart 2016

In het kader van het MOSE project in Venetië werd een sluis gebouwd in de stormvloedkering die de Venetiaanse lagune moet beschermen tegen hoge waterstanden (‘acqua alta’). Deze sluis in Malamocco moet scheepvaart toelaten wanneer de stormvloedkering afgesloten is en tegelijkertijd operationeel blijven bij de grote waterstandsverschillen en de aanzienlijke golfwerking die met een storm gepaard gaat. .

Naar aanleiding van een storm op de Adriatische Zee in 2015 werd de sluisdeur aan de zeezijde van het sluiscomplex onherstelbaar beschadigd. De hulp van SBE werd ingeroepen om in eerste instantie de oorzaken van dit falen te onderzoeken. Initieel werd het golfklimaat op de Adriatische Zee uitgebreid bestudeerd en werden op basis van de jarenlange expertise van SBE  verschillende ontwerpalternatieven en – oplossingen uitgedacht. Gezien de specifieke omstandigheden en het innovatieve karakter van deze ontwerpen, werden fysische modelproeven op schaal uitgevoerd. Enerzijds had deze proefcampagne tot doel om de oorzaak van de schade te verifiëren. Anderzijds werden ook een aantal verschillende ontwerpalternatieven getest zodat de meest efficiënte oplossing uitgewerkt kon worden. Het proefmodel werd zodanig gebouwd dat dit aanpasbaar was om verschillende alternatieve aanpassingen in het ontwerp op korte termijn te kunnen beproeven bij verschillende operationele condities. De krachten op de structuur werden gemeten tijdens de modelproeven zodat deze daarna gebruikt konden worden voor de dimensionering van de nieuwe sluisdeur.

In een volgende fase werkte SBE, op basis van een uitgebreide risico-analyse, een nieuw ontwerp uit voor de gehele sluis. Een integraal nieuw ontwerp voor de zeedeur werd ontwikkeld van concept- tot uitvoeringsfase. Daarnaast werd ook het conceptontwerp voor de lagunedeur uitgewerkt zodat die eveneens voldoende stabiliteitsgaranties kan bieden in geval van storm.

Ook in dit project zorgde SBE voor een geïntegreerde aanpak. SBE was verantwoordelijk voor het structureel en mechanisch ontwerp van de deuren alsook voor het ontwerp van de bediening en besturing.