NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Rotterdam
Discipline: Waterbouw
Periode: 2018 - ...

Kademuren Amaliahaven

Proefbelasting funderingspalen tot 2500 ton ter optimalisatie van het ontwerp.

December 2019

Start studie

Januari 2018

A.L.J. Timmermans (B.V. Ingenieursbureau M.U.C.)

A.L.J. Timmermans (B.V. Ingenieursbureau M.U.C.)

Havenbedrijf Rotterdam werkt voor haar klanten Rotterdam World Gateway en APM Terminals aan de uitbreiding van de kademuren voor deze containerterminals. Deze uitbreiding brengt de bouw van een diepzeekademuur van bijna 3km lengte met bijhorende achterkraanbaan met zich mee.

Intussen is het MariTeam bekend met de problematiek. Opnieuw werd SBE gevraagd om het design van de diepzeekade uit te voeren, van voorontwerp over aanbestedingsdossier tot technisch advies tijdens de uitvoering.

Tijdens het ontwerptraject werd een grote paalproef op poten gezet, waarbij verschillende types funderingspalen tot bezwijken worden belast. Het ultieme doel was het optimaliseren van het ontwerp van de diepzeekade en achterkraanbaan. MariTeam engineerde de proefopstelling welke een belasting van 2500 ton kan genereren, en volgde tevens de uitvoering van de proeven en de interpretatie van de resultaten op.