NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Harelbeke
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Waterbouw
Periode: 2011 - 2020

Herinrichting Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke

Leieleute (officiële opening van het project)

Januari 2020

Vistrap afgewerkt

November 2019

Officiële opening nieuwe stuwsluis, start afbraak tijdelijke sluis

Maart 2018

Indienststelling tijdelijke stuwsluis

Juli 2016

Montage hoge brug

Januari 2016

Indienststelling tijdelijke stuw

Augustus 2015

Start voorbereidende werken op de werf

Januari 2015

Indienen bouwaanvraagdossier

December 2013

Gunning aan THV Leie|Land

April 2013

Start studie tenderfase D&B

Januari 2011

Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.

Vervangen sluis en stuw

Eén van de meest ingrijpende en spectaculaire onderdelen van de werkzaamheden in Harelbeke is de vervanging van de sluis en de stuw. De sluis kreeg een schaalvergroting naar een lengte van 230 m, breedte van 12,5 m en diepte van 4,7 m. De stuw met haar 2 turbines is naast de sluis geïnstalleerd en voorziet deze het hele jaar door van stroom. Hiermee kunnen o.a. de tussendeuren bediend worden – deze maken het mogelijk voor de doorgang van kleinere schepen slechts 1 deel van de kolk te openen en ze zo sneller te versluizen. Om de Leie tijdens de werkzaamheden bevaarbaar te houden en geen wateroverlast te veroorzaken, werden een tijdelijke sluis en stuw gebouwd.

Bekijk hier het stuwsluiscomplex vanuit de lucht.

Werkzaamheden aan de bruggen

Een uitbreiding van de waterweg voor grotere schepen, vraagt ook een aanpassing van de bruggen die erover lopen naar een vrije hoogte van minstens 7 meter (over een breedte van 35 meter). Zo werd de Hogebrug naar deze normen aangepast. Bovendien kreeg deze een uitbreiding met een veilige strook voor zwakke weggebruikers. Naast de Hogebrug werd ook de Banmolensbrug – een vaste wegbrug richting bloemmolens – onder handen genomen. Een derde nieuwe brug, de Bloemmolensburg, werd gebouwd als beweegbare fietsbrug.

Aanleg Moleneiland met vispassage

In dit stadium werd vooral op de onderwaterbewoners van de Leie gefocust. Onder het projectluik ‘Rivierherstel’ werd het ecologisch potentieel van de rivier – sinds jaar en dag gekanaliseerd – aangepast en gemaximaliseerd. Waar mogelijk werden er natuurvriendelijke oeververdedigingen voorzien, werden afgesneden ‘dode’ meanders terug aangesloten en werden de gunstige omstandigheden voor de vismigratie hersteld.

Reconstructie van de directe omgeving

Geen halve maatregelen voor Seine Schelde Vlaanderen. De werken aan de waterweg vormden een goed moment om de aanpalende wegen en rioleringen te vernieuwen en op te knappen. Aandacht voor kwetsbare weggebruikers en het inpassen van groenzones stonden hierbij centraal.

Taken SBE

Aangezien het project als D&B wordt uitgevoerd, is SBE van begin tot einde bij het project betrokken:

  • Het opmaken van rekennota’s voor de tijdelijke en definitieve constructies
  • De nautische studie
  • Het opmaken van de benodigde plannen
  • Het deelnemen aan overlegvergaderingen

 

Leer de mensen kennen achter het project

Guy werkte als project ingenieur op dit uitdagende project. Ontdek zijn verhaal en wie weet word jij binnenkort zijn collega. Ga naar onze jobpagina en bekijk onze vacatures.