NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Damme
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp
Periode: 2018 - ...

Herinrichting kruispunt N49

Tussen de Hoornstraat en de aansluiting van de A11 wordt de N49 omgevormd tot autosnelweg. Daarnaast worden twee tunnels onder de autosnelweg voorzien, één ter hoogte van de kern van Lapscheure en één in de de Preekboomstraat. Deze drie deelopdrachten zijn onderdeel van deze studieopdracht, waar SBE zowel het ontwerp op zich neemt alsook de procesvoering begeleidt met opmaak van projectnota’s en unieke verantwoordingsnota’s.

Binnen de eerste deelopdracht zijn het horizontale en verticale alignement voor de N49 als autosnelweg het belangrijkste onderdeel. Onderzocht wordt of de huidige bedding van de weg kan behouden blijven, of het dwarsprofiel dient gewijzigd te worden en/of de bruggen over de Damse Vaart aangepast moeten worden.

Het tweede deel van de opdracht zoomt in op het loskoppelen van de lokale weg Vredestraat van de N49. Het huidige kruispunt Vredestraat x N49 wordt geschrapt en vervangen door een ongelijkgronds kruisen door middel van een tunnel voor gemengd verkeer.

Tot slot is wordt ook het herstellen van de lokale verbinding dwars op de N49 ter hoogte van Nonnendijk bekeken. Er werd reeds vastgelegd dat hier een tunnel wordt voorzien, maar SBE gaat onderzoekt aan welk type verbinding hier behoefte is: een verbinding voor fietsverkeer, landbouwverkeer of gemengd verkeer. Voor elk van de bovenstaande scenario’s werd de impact, zowel verkeerskundig als ruimtelijk, onderzocht.