NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Rotterdam
Discipline: Waterbouw
Periode: 2015 - ...

Haven Rotterdam

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met MariTeam, een joint-venture van SBE, MUC en Iv-Infra, een partner gevonden voor het ontwerp van haar watergebonden infrastructuur, zoals (diepzee)kademuren en steigers. Binnen de complexe realisaties en onder hoge tijdsdruk komt de ervaring en technische expertise van SBE op gebied van waterbouwkunde enorm van pas.

Deelproject 1: Offshore Terminal Rotterdam

Discipline: Waterbouw
Status: Afgerond

Maasvlakte 2 is hét voorbeeld van innovatieve en duurzame havenontwikkeling in Rotterdam. Om te beantwoorden aan de snelgroeiende offshore windindustrie werd hier een nieuwe terminal gebouwd met een totale oppervlakte 42hectares. Op die manier kon de productie- en opslagcapaciteit van reusachtige funderingspalen van windturbines (monopiles) voor nieuwe windparken op zee uitgebreid worden.

Bekijk het project

Deelproject 2: HES Hartel Tank Terminal Rotterdam

Discipline: Waterbouw
Status: Afgerond

De HES Hartel Tank Terminal (HHTT) is een tankterminal in ontwikkeling voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op de Maasvlakte. Het totale terrein beslaat een oppervlakte van 28 hectares.

Bekijk het project

Deelproject 3: Kademuren Amaliahaven (verlenging RWG & APMT)

Discipline: Waterbouw
Status: In uitvoering

Havenbedrijf Rotterdam werkt voor haar klanten Rotterdam World Gateway en APM Terminals aan de uitbreiding van de kademuren voor deze containerterminals. Deze uitbreiding brengt de bouw van een diepzeekademuur van bijna 3km lengte met bijhorende achterkraanbaan met zich mee.

Bekijk het project

A.L.J. Timmermans (B.V. Ingenieursbureau M.U.C.)