NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Middelkerke
Discipline: Waterbouw
Periode: 2018 - ...

Groene zeedijk Westende

Aanleg GDU

Winterseizoen 2021-2022

Aanleg grasdijk west

Winterseizoen 2020-2021

Einde studie

Maart 2020

Start studie

Januari 2018

Het project kadert binnen het ‘Masterplan Kustveiligheid’ van de afdeling Kust binnen het Agentschap Maritieme Dienstverlening van de Vlaamse Overheid, welke de veiligheid van de Noordzeeregio onder het veranderende klimaat wil garanderen. Dit plan omvat o.a. het ontwerp en de herinrichting van de zeedijk te Middelkerke en Westende. In overleg met de gemeente is gekozen om de bestaande zeedijk te verstevigen door middel van een golfdempende uitbouw (GDU) in de commerciële zones en een groene zeedijk met helmgras in de overige zones.

De THV Groene Zeedijk (bestaande uit SBE, MOP Urban Design, Plantec en CLUSTER) won deze ontwerpwedstrijd met een duurzaam, uniek en innovatief ontwerp zonder daarbij de technische vereisten oneer aan te doen. Met het ontwerp wil het team de vernieuwing van de zeedijk gebruiken om Middelkerke en Westende als toeristische badplaats (opnieuw) op de kaart te zetten. Hiermee wonnen we dan ook Blue Innovation Awards, uitgereikt door De Blauwe Cluster.

Een visuele beleving van zee en strand

In de eerste fase van het project (winterseizoen 2020-2021) werd de groene zeedijk ten westen van het commerciële hart van Westende voltooid. In deze zone wordt maximaal ingezet op meer groen met een toekomstgerichte ‘zachte’ zeewering. Een wandeling tussen het nieuw aangeplante helmgras voor de zeedijk zorgt voor een optimale beleving.

Vanaf het najaar (winterseizoen 2021-2022) zijn de werken verder gegaan met de bouw van de GDU in het centrum van Westende. Bij het ontwerp van deze ‘harde’ zeewering ter hoogte van de GDU worden 3 ruimtelijke principes gebruikt om de visuele beleving van de zee en het strand te versterken:

  • Het visuele loskoppelen van de GDU van de bestaande zeedijk door middel van een 5 meter brede zone met duinvegetatie;
  • Het herorganiseren van de strandactiviteiten door middel van een ritmische zonering in langse en dwarse richting;
  • Een structurerende herinrichting van de zeedijk door een duidelijke zonering van de terraszone en de wandelpromenade.

Met deze visie beschouwt het team de uitbouw eerder als een integraal onderdeel van het strand dan een verbreding van de zeedijk. Dit concept krijgt een specifieke doorvertaling in de materialisatie, de kleurschakering en de beplantingsstructuur van de GDU. Hierdoor zal de GDU naadloos aansluiten op de zones ten oosten (aanleg winterseizoen 2022-2023) en westen waar de groene zeedijk gerealiseerd wordt en wordt er een nieuwe totaalbeleving van de zeedijk gecreëerd in Westende.

Taken SBE

Binnen de THV Groene Zeedijk staat SBE binnen deze opdracht in voor volgende aspecten:

  • strandafslagberekeningen
  • golftransformatieberekeningen
  • terugkoppeling schaalproeven
  • structureel ontwerp zeedijk