NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Wielsbeke – Waregem
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2020 - ...

Fietsbrug Wielsbeke Waregem

Start van de werken

November 2021

Publicatie

Opening offertes

Gunning

Voorjaar 2021

Goedkeuring omgevingsvergunning

Maart 2021

Uitvoerings- en aanbestedingsdossier

December 2020

Aanvraag omgevingsvergunning

Oktober - November 2020

Stuurgroepvergadering definitief ontwerp

September 2020

Stuurgroepvergadering voorontwerp

April 2020

Start studie

Januari 2020

In het kader van het Seine-Schelde project wordt de Leie verbreed om de binnenvaart in Vlaanderen te verbeteren, zonder natuur en recreatie uit het oog te verliezen. Daarom werkt de opdrachtgever De Vlaamse Waterweg nv samen met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te realiseren. Na afronding kan iedereen op een aangename en veilige manier de Leie en toeristische trekpleisters op beide oevers beleven. SBE staat in voor het integrale ontwerp van de brug, inclusief aanloophellingen, omgevingsaanleg en de in te brengen oeververdediging.

Door te kiezen voor een verbinding tussen Wielsbeke op linkeroever en Waregem op rechteroever, wordt een optimale toeristisch – recreatieve aansluiting gevormd over de Leie. Rekening houdend met de bezienswaardigheden in de buurt, wordt gekozen voor een S-vormige tracé, bestaande uit een stalen brug en betonnen aanrijhellingen.

Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp van de brug is, naast de gebruikelijke technische eisen, een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap. De brug moet in het landschap ‘verdwijnen’ waarbij het uitzicht niet door uitstekende, visueel dominerende draagelementen belemmerd wordt. Het ontwerp dringt zich niet op maar vormt vanuit een sobere structuur een harmonieus geheel met beide promenades langs de Leie op de oevers. Ook de bestaande vegetatie wordt maximaal behouden en waar mogelijk hersteld.

Dankzij de verschillende disciplines binnen SBE wordt er op een snelle en efficiënte manier geschakeld tussen structurele eisen en architecturaal ontwerp. Om de vorm van de brug te optimaliseren wordt de momentenlijn gebruikt die ontstaat door het eigengewicht. Deze typische momentenlijn wordt omgedraaid en gebruikt als vorm voor de draagstructuur, resulterend in een dynamische en strakke vormgeving en daarenboven een minimaal gebruik aan materiaal.

Omwille van de organische vorm wordt in ontwerpfase een parametrisch geometriemodel opgebouwd. Door dit model te exporteren tot een reken- en tekenmodel kunnen er verschillende varianten getest worden. Door vorm, kostenraming, materiaalgebruik en technische eisen af te wegen, wordt uiteindelijk het meest interessante ontwerp weerhouden.

Gezien de herontwikkeling van de Seine-Scheldeverbinding dient het gabariet van de Leie in de toekomst verbreed te worden tot 58,45m. Door in deze fase reeds ter hoogte van de brug en aanrijhellingen oeververdedigingen te plaatsen, inclusief kespen in zichtbeton, dienen in een later stadium enkel nog baggerwerken te gebeuren.

SBE staat in voor het integraal ontwerp van de nieuwe brug en omgeving. Concreet:

  • Architectuur
  • Ontwerp fietspaden en omgeving
  • Stabiliteitsontwerp van de kunstwerken (voorontwerp t.e.m. uitvoeringsontwerp)
  • Opmaak aanbestedingsdossier
  • Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag