NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Sint-Niklaas
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp
Periode: 2017 - ...

Fietsbrug Vijfstraten

Start werken (lees meer)

14 november 2022

Oktober 2022

Goedkeuring omgevingsvergunning

April 2021

Indienen aanvraag omgevingsvergunning

Oktober 2020

Goedgekeurde unieke verantwoordingsnota door RMC

Januari 2019

Start studie

Oktober 2017

Overal in Vlaanderen wordt fors geïnvesteerd in nieuwe fietssnelwegen. Voor de aanleg van de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen zorgt het huidige traject ter hoogte van Sint-Niklaas voor een onveilige situatie voor de zwakke weggebruiker. Het traject wordt daarom aangepast zodat dit parallel loopt met de spoorlijn, met een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van Vijfstraten en een gelijkvloerse kruising ter hoogte van de Nieuwe Molenstraat. SBE wordt dankzij zijn geïntegreerde aanpak gekozen om in dit dossier de totale ontwerpstudie op zich te nemen.

Het voorgestelde tracé is een quasi rechte, bovengrondse verbinding die de fietser een optimaal comfort garandeert. Verschillende varianten werden uitgewerkt met aandacht voor dit fietscomfort, maar ook doorstroming, fietsveiligheid, ruimtelijke impact, leesbaarheid en timing/uitvoerbaarheid.

In het ontwerp voor de fietsbrug wordt gestreefd naar een elegante, slanke constructie, die de overspanning van 93 meter in een vloeiende, comfortabele beweging maakt. Het is hier dat architecturaal en technisch ontwerp hand in hand gaan. De stalen brug wordt opgevat als een enkel U-vormig profiel met een continue dwarssectie. Elk architecturaal onderdeel wordt ook ingezet om stabieltechnisch een meerwaarde te zijn. De borstweringen worden bijvoorbeeld op decoratieve wijze geperforeerd of gelasercut, rekening houdend met het krachtenverloop. Om de wenselijke slankheid te bekomen en de vrije hoogte onder de brug te maximaliseren wordt een elegante pijler voorzien na de overspanning van 60m over Vijfstraten.

Het traject bevindt zich binnen een dens stedelijk weefsel naast een spoorwegtalud. Waar mogelijk wordt daarom een natuurlijk talud voorzien begroeid met streekeigen halfhoge struikachtige gewassen, dat dienst kan doen als een groene ader tussen het verder harde landschap. Enkel op plaatsen waar dit wegens ruimtegebrek niet mogelijk of wenselijk is, wordt het natuurlijk talud vervangen door een grondkering. Deze grondkering wordt als groen element uitgewerkt op basis van gewapende grond met geogrids en geocellen. Dit heeft diverse voordelen. De meest voor de hand liggende is het doortrekken van de lijn van groene taluds in deze grondkeringen, zodat voor de naburige percelen er een verderzetting van het landschap is. Er is verder ook geen gevaar voor schade aan de bestaande keermuur ten gevolge van trillingen bij de constructie. De nodige controles tijdens de werken inzake eventuele zettingen aan het spoor worden in samenspraak met Infrabel uitgevoerd.