NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Deinze
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp
Periode: 2017 - ...

Fietsbrug Jacques Rogge

Start uitvoering van de werken

Maart 2021

Omgevingsvergunning goedgekeurd

November 2019

Goedgekeurde projectnota door RMC

Juni 2018

Goedgekeurde startnota

April 2018

Start studie

December 2017

Overal in Vlaanderen wordt fors geïnvesteerd in nieuwe fietssnelwegen. Voor de aanleg van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Waregem dient een missing link in Deinze te worden ontworpen, tussen de Veloweg en de Sint-Hubertstraat met de ongelijkgrondse kruising van de Volhardingslaan als sluitstuk. Dankzij een geïntegreerde totaalaanpak tussen bouwtechnisch ontwerp, architectuur, procesbegeleiding en expertise rond vergunningen is SBE de ideale partij om deze nieuwe landmark tot een goed einde te brengen.

Het tracé omvat 3 fietsbruggen die beantwoorden aan eenzelfde vormentaal. In de startnota werd er voor gekozen om de borstweringen van de bruggen constructief te laten meewerken, om zo tot een eenvoudig, slank, transparant en licht ontwerp te komen. De bruggen worden opgebouwd uit een stalen U-profiel met perforaties in de borstwering die zorgen voor een speels uitzicht. Onderzoek werd gedaan naar een patroon dat eenvoudig is en de logica van het krachtenverloop in de flenzen volgt. Het toppunt van een samenwerking tussen techniek en vorm!

Voor de fietsbrug over de Volhardingslaan wordt de totale overspanning van 35 meter gehalveerd door het plaatsen van een centrale pijler in de middenberm van de N35. Met een gevorkte, betonnen kolom wordt opnieuw voor een eenvoudige en hedendaagse vormgeving gekozen die de logica van het krachtenverloop in die pijler volgt.

De inpassing van het geheel van fietsbruggen en aanrijhellingen in de directe omgeving vormde een extra uitdaging, zowel ruimtelijk en bouwtechnisch. De beperkt beschikbare ruimte en de ligging naast de spoorweginfrastructuur vergde een goed doordachte oplossing die stabiliteitstechnisch de spoorwegexploitatie niet in gedrang brengt en die aandacht heeft voor inkijk in private woningen, het groene karakter van de omgeving en de veiligheid en het comfort van de fietsers.

Door het samenspel van de 3 bruggen ontstaat er een conflictloos segment van anderhalve km fietssnelweg vanaf het station van Deinze tot aan de Tonnestraat. Over dit hele segment is er bijzondere aandacht besteed aan de aantakkingen van het onderliggend bovenlokaal en lokaal fietsnetwerk. Zo zijn de bruggen over de Velostraat en de Sint-Hubertstraat initieel geen onderdeel van de opdracht. De aandacht voor het onderliggend netwerk heeft er echter toe geleid om ook deze twee fietsstraten ongelijkgronds kruisen en heuse fietsaansluitingscomplexen te voorzien een fietssnelweg waardig. Het resultaat is een ambitieuze, goed geïntegreerde, comfortabele en aantrekkelijk sluitstuk voor de F7 fietssnelweg.