NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Zulte
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Urbanisme & ontwerp
Periode: 2021 - ...

Fiets- en voetgangersbrug Zulte

Goedkeuring omgevingsvergunning

Maart 2023

Indienen omgevingsvergunning

Augustus 2022

Stuurgroepvergadering projectnota

November 2021

Stuurgroepvergadering startnota

Mei 2021

Start studie

Januari 2021

In het kader van het Seine-Schelde project wordt de Leie verbreed om de binnenvaart in Vlaanderen te verbeteren, zonder natuur en recreatie uit het oog te verliezen. Daarom werkt de opdrachtgever De Vlaamse Waterweg nv samen met de gemeente Zulte om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te realiseren. Net zoals de fietsbrug Wielsbeke – Waregem wordt ook hier maximaal ingezet op zowel het recreatieve als het functionele karakter.  SBE staat opnieuw in voor het integrale ontwerp van de brug, inclusief aanloophellingen, omgevingsaanleg en uitkijkpunt.

Door de aanleg van deze brug wordt het recreatief fietsnetwerk langsheen de Leie zelf en haar aansluiting op een wijdere regio verder verfijnd. Op kleinere schaal wordt de historische verbinding tussen  centrum Zulte en het Kasteel te Lake hersteld. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal voor zowel het recreatief als het functioneel fietsroutenetwerk kansen bieden voor het verbinden en verknopen van routes. De nieuwe route verbindt daarbij de Limnanderdreef en de fietssnelweg F371 richting Wielsbeke. Een nieuw rustpunt met zichtpunt op voorbijvarende schepen biedt een nieuwe toeristische trekpleister.

Algemeen wordt er gestreefd naar een sobere, harmonieuze brug die zich op deze locatie niet opdringt, maar één geheel vormt met het open Leielandschap. De vormgeving van de brug dient verwant te zijn aan de recent ontworpen fietsbrug in Wielsbeke-Waregem. De hoofdoverspanning bestaat uit een stalen brug die een quasi symmetrische boog volgt boven de Leie. Aansluitend worden aan beide oevers slanke betonnen aanrijhellingen voorzien dewelke aan zijde linkeroever aanknoopt op een nieuw aan te leggen talud bovenop de bestaande oeververdediging.

Ook hier is de brug het resultaat van optimale synergie tussen structurele eisen en architecturaal ontwerp. In lijn met het ontwerp van de fietsbrug Waregem – Wielsbeke wordt gewerkt met een stalen brugconstructie die de momentenlijn van het eigen gewicht volgt om zo zijn typische vormentaal te verkrijgen. Er ontstaat zo een logische, organische en ranke vorm die vlot past binnen het natuurlijke landschap.

Omwille van de organische vorm wordt in ontwerpfase een parametrisch geometriemodel opgebouwd. Door dit model te exporteren tot een reken- en tekenmodel kunnen er verschillende varianten getest worden. Door vorm, kostenraming, materiaalgebruik en technische eisen af te wegen, wordt uiteindelijk het meest interessante ontwerp weerhouden.

Dit project is onderdeel van het Seine-Scheldeproject, pand 140. Binnen dit dossier wordt er naast het verbreden van de waterweg ook de nodige aandacht besteed aan een gedragen landschapsvisie. Om de openheid van de vallei te bewaren en het zicht op de valleiranden te accentueren wordt er gewerkt met halfopen tot open begroeiing.

Taken SBE

SBE staat in voor het integraal ontwerp van de nieuwe brug en omgeving. Concreet:

  • Architectuur
  • Ontwerp fietspaden en omgeving
  • Stabiliteitsontwerp van de kunstwerken (voorontwerp t.e.m. uitvoeringsontwerp)
  • Opmaak uitvoeringsdossier
  • Opmaak aanbestedingsdossier
  • Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag
  • Assistentie bij opvolging der werken