NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Menen
Discipline: Waterbouw
Periode: 2018 - ...

Doortocht Menen

Visualisaties: © OMGEVING

De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.

Inventarisatie en (nautisch) ontwerp

Als eerste stap werd een grondige inventarisatie van het volledige projectgebeid uitgevoerd. Een toegankelijk GIS-portaal dat alle beschikbare informatie verzamelde en visueel beschikbaar maakte, werd tijdens deze inventarisatiefase opgemaakt en uitgerold door SBE. Daarna werd een nautisch ontwerp gemaakt waarin de volledige nautische zone – dit zijn kernzone én randzone samen – werd opgenomen. Omwille van de uitgestrektheid van dit plan moest worden afgestemd met de Franse overheid langs de westzijde en met de gabarietversmalling langs de oostzijde. Vervolgens werd voor het volledige projectgebied een voorontwerp uitgewerkt. Dit voorontwerp omvat de nieuwe kademuren, de nieuwe centrumbrug in de Rijselstraat, de volledige publieke ruimte in de kernzone, de toekomstige oevers in de randzone en de fiets- en voetgangersbrug. Bij het uittekenen van dit ontwerp werden zowel met de nieuwe vaarwegsituatie als met de omliggende kades, bruggen en nutsvoorzieningen – net als de impact op deze laatste – rekening gehouden.

Sloop- en voorbereidende werken

Om de rechttrekking van de Leie en alle bijhorende werken in de kernzone mogelijk te maken, moeten een aanzienlijk aantal panden plaats maken. De opdrachtgever neemt hier voor de start van de werken zelf het initiatief voor. De uiteindelijke coördineren van deze sloopwerken, het afstemmen met de overige aspecten van het project en de opmaak van de sloopbestekken maken allemaal deel uit van dit project.

De taken van SBE:

  • de inventarisatie van alle bestaande infrastructuur en de opmaak van het GIS-portaal;
  • het nautisch ontwerp van de vaarweg binnen het volledige projectgebied (kernzone & randzone);
  • het voorontwerp van de oevers binnen het volledige projectgebied (kades in de kernzone & oevers in de randzone);
  • het aanbestedingsontwerp van de nieuwe kademuren in de kernzone.
  • het afstemmen met de nutsmaatschappijen;
  • de opvolging van deverwervingen en sloopwerken;
  • de opmaak van alle noodzakelijke vergunningen;
  • de opmaak van alle aanbestedingsdossiers;
  • de opvolging van de werken als technisch adviseur van de opdrachtgever;
  • het algemeen projectbeheer.