NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Menen
Discipline: Waterbouw
Periode: 2018 - ...

Doortocht Menen

Publiceren bestek fiets- en voetgangersbrug

Midden 2021

Einde sloop fase 1

September 2021

Publicatie bestek sloop fase 1

Januari 2020

Start studiefase

September 2018

Visualisaties: ©omgeving

De doortocht van de Leie in Menen kadert binnen het ruimere Seine-Scheldeproject. Dit omvat de realisatie van een binnenvaartverbinding voor grotere schepen (CEMT-klasse Vb) tussen het Seine-bekken met het Schelde-bekken en de Noordzeehavens. Om deze grotere schepen op de Leie te laten varen, diende de smalle vaarweg met scherpe bochten te Menen aangepakt te worden. SBE treedt in dit project op als penvoerder binnen de Maatschap Doortocht Menen, waarin SBE samen werkt met Ney+Partners (brugontwerp) en OMGEVING (ontwerp publieke ruimte).

De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevinden zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad, wat nieuwe kademuren en een nieuwe brug behelst, en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.

Na een grondige inventarisatiefase werd een nautisch ontwerp gemaakt voor de Leie-as binnen het volledige projectgebied. Hierbij werd zowel de rechttrekking in het centrum van de stad uitgewerkt alsook de toekomstige bochtverbreding in de rand. Het nautisch ontwerp in de rand is van belang voor de bepaling van de inplanting van de fiets- en voetgangersbrug: er moet immers voor gezorgd worden dat er geen conflict ontstaat bij de toekomstige verbreding van de Leie. De bochtverbreding die hier nodig zal zijn wordt immers pas later uitgevoerd, bij de kalibratiewerken van de rivier (toekomstig project pand 160) terwijl de brug nu al gebouwd wordt. Deze brug wordt onderdeel van de fietssnelweg Komen-Deinze en verbindt ook het centrum van de stad met het toekomstige Barakkenpark.

Vervolgens werd voor het volledige projectgebied een voorontwerp uitgewerkt. Dit voorontwerp omvat de nieuwe kademuren, de nieuwe centrumbrug in de Rijselstraat, de volledige publieke ruimte in de kernzone, de toekomstige oevers in de randzone en de fiets- en voetgangersbrug. Bij het uittekenen van dit ontwerp werden zowel met de nieuwe vaarwegsituatie als met de omliggende kades, bruggen en nutsvoorzieningen – net als de impact op deze laatste – rekening gehouden.

Om de rechttrekking van de Leie en alle bijhorende werken in de centrumzone mogelijk te maken, moet een aanzienlijk aantal gebouwen gesloopt worden. De Vlaamse Waterweg nam vòòr de start van de ontwerpwerkzaamheden al zelf het initiatief voor de noodzakelijke verwervingen en onteigeningen. Het coördineren van de eigendomsoverdracht en de uitwerking van de uiteindelijke sloopwerken maken deel uit van dit project.

De taken van SBE binnen de Maatschap Doortocht Menen omvatten:

  • De inventarisatie van alle bestaande infrastructuur en de opmaak van het GIS-portaal;
  • Het nautisch ontwerp van de vaarweg binnen het volledige projectgebied (centrumzone & randzone);
  • Het voorontwerp van de oevers binnen het volledige projectgebied (kades in de centrumzone & oevers in de randzone);
  • Het aanbestedingsontwerp van de nieuwe kademuren in de centrumzone.
  • Het afstemmen met de nutsmaatschappijen;
  • De opvolging van de verwervingen en sloopwerken;
  • De opmaak van alle noodzakelijke vergunningen;
  • De opmaak van alle aanbestedingsdossiers;
  • De opvolging van de werken als technisch adviseur van de opdrachtgever;
  • Het algemeen projectbeheer.