NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Wetteren
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2012 - 2018

Voetgangers- en fietsersbrug Wetteren

Opening brug voor het publiek en afbraak oude brug

September 2018

Start studie

Januari 2012

Ondanks de grote populariteit van de bestaande voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde in Wetteren en de drukke passage van honderden schoolkinderen en andere zwakke weggebruikers die er dagelijks plaatsvindt, naderde de oude brug het einde van haar leven. Ze snakte niet enkel naar een tweede adem en een uitbreiding om de doorgang van 3-laags-containerschepen door te laten, deze oldie kon ook een facelift gebruiken.

De nieuwe brug verbindt de twee delen van de gemeente Wetteren op een vlotte manier. Door haar ligging over de Schelde, maakt deze deel uit van het grote Europese Seine Schelde-project en het deelproject ‘Wetteren aan de Schelde’, wat als doel een opwaardering van de gemeente heeft.

 • De nieuwe brug is 75 m lang zijn en strekt zich uit tussen de Tragelweg op linkeroever en een gloednieuw gebouwencomplex op rechteroever.
 • Een stevige pijler in de Tragelweg draagt de kabels van de brug . Door te kiezen voor een vaste kabelbrug i.p.v. een beweegbare ophaalbrug, wordt de doorgang voor zwakke weggebruikers niet onderbroken.Bovendien ligt de brug op een hoogte van ongeveer 14,5 m. Op deze manier kunnen 3-laags-containerschepen probleemloos passeren en past de brug in de Europese en Vlaamse plannen om duurzame binnenvaart te bevorderen door o.a. de Boven-Zeeschelde beter bevaarbaar te maken.
 • Via een ‘luie’, licht hellende trap, evenwijdig aan de Schelde, kunnen voetgangers en fietsers makkelijk afzakken naar het jaagpad langs de Leie.
 • Een zachte glooiende aanloophelling op pijlers leidt zwakke weggebruikers vlot en afgescheiden van ander verkeer naar de Kapellendries en de N407.
 • Het tuintje tussen de Kapellendries, de N407 en de Tragelweg is omgevormd tot een aangename open ruimte waar fietsers veilig kunnen verzamelen voor of nadat ze de brug oversteken.
 • In een latere fase zal men in het verlengde van de aanloophelling een groene promenade aanleggen.

Taken SBE

 • Deelopdracht 1: Voorontwerpfase.
 • Deelopdracht 2: Ontwerpfase.
 • Deelopdracht 3: Aanbestedingsfase.
 • Deelopdracht 4: De opmaak van het ontwerp voor de veiligheidscoördinatie.
 • Deelopdracht 5: De uitvoeringsfase of de regie-fase (met o.a. het verlenen van bijstand bij de controle op de uitvoering van de werken, het uitvoeren van diensten in regie, etc.).

Zwarts & Jansma stond in voor de architecturale vormgeving van de brug.

De verschillende deelopdrachten omvatten niet enkel het structureel ontwerp, maar ook de herinrichting van het openbare domein in de projectzone. Hieronder vallen o.a.:

 • de waterkering;
 • de afwatering;
 • de wegenis, verhardingen en parkeerplaatsen op het terrein;
 • de studie en het ontwerp van de omheiningen en de verschillende toegangen tot het terrein;
 • de aanpassingen aan de oevers.

Kortom, de studie en het ontwerp van alle elementen om de nieuwe brug volledig in de omgeving te integreren.