NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Merelbeke
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur
Periode: 2018-2021

Bergwijkbrug

Opening Bergwijkbrug

December 2021

Start werken

Zomer 2020

Start studie

2019

© De Vlaamse Waterweg

De Bergwijkbrug situeert zich in het noorden van Merelbeke, een gemeente die grenst aan de stad Gent. Het noorden van Merelbeke wordt gekenmerkt door zijn stedelijk karakter dat onder andere gevormd is door de aanwezigheid van grote infrastructuren zoals de Ringvaart, E40, R4, Hundelgemsesteenweg en spoorwegen. De gemeente Merelbeke deed in 2017 mee aan een oproep van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de realisatie van fietsersbruggen. Samen met De Vlaamse Waterweg afdeling Zeeschelde – Zeekanaal, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Provincie Oost-Vlaanderen sloegen ze de handen in elkaar om de  Bergwijkbrug, daterend uit 1957, te vervangen.

Waarom vervangen?

De oude brug vertoonde na meer dan 60 jaar veel slijtage. Daarnaast wordt de brug veel gebruikt door zowel voetgangers, fietsers en automobilisten en was er te weinig ruimte voor het aanleggen van zowel voetpaden, fietspaden als een rijweg voor het autoverkeer. Al jaren was er sprake om een fiets- en voetgangersbrug naast de bestaande brug te bouwen. Maar dankzij de vernieuwing van de  Bergwijkbrug was er de kans om in het ontwerp optimaal aandacht te schenken aan de veilige en vlotte oversteekbaarheid van de Ringvaart en R4 voor fietsers en voetgangers. Daarbij kan de grotere doorvaarhoogte van het nieuwe kunstwerk de verder ontwikkeling van zowel de nationale als internationale scheepvaart bevorderen.

De nieuwe Bergwijkbrug te Merelbeke overspant met een lengte van net iets meer dan 100 meter zowel de Ringvaart als de R4. Een belangrijke ontwerpeis was dat de nieuwe brug qua vormgeving en krachtsafdracht moest aansluiten bij de oorspronkelijke Bergwijkbrug. Deze was een in een zichzelf verankerde betonnen hangbrug en ontworpen door professor Vandepitte, een beroemde Gentse bruggenontwerper. Van dit type zijn er over de Ringvaart een aantal gebouwd. Voor de nieuwe brug werd daarom gekozen voor een extern nagespannen betonbrug of ook wel een ‘extradosed’ brug genaamd. De brug krijgt zijn sterkte door nadien aangebrachte voorspanning die ter hoogte van de relatief korte pylonen de brugsectie verlaat.

Dit ontwerp is mede tot stand gekomen als resultaat van een vergelijkende duurzaamheidsstudie waarbij zowel een life cycle analysis (LCA) als een life cycling costing (LCC) gedaan werd. Deze studie werd gedaan samen met het VITO.

Bij het project werden ook de beide oevers van de Ringvaart over een lengte van +-200 meter aangepakt. Het oorspronkelijke trapeziumvormige profiel werd hierbij omgevormd naar een bakprofiel waardoor kruisingen van schepen, ook bij laag water, mogelijk wordt.

SBE verzorgde voor De Vlaamse Waterweg het volledige studietraject, inclusief de opvolging van de werken.

 

Taken SBE:

  • Alternatievenstudie (studie van verschillende brugvarianten)
  • Vergelijkende duurzaamheidsstudie (LCA en LCC studie)
  • Voorontwerp, definitief en aanbestedingsontwerp
  • Dossier voor omgevingsvergunning
  • Opvolging van de werken