NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Gent
Discipline: Industrie & gebouwen, Waterbouw
Periode: 2016 - 2020

All Weather Terminal

Einde werken

2020

Start werken

December 2018

Start definitief ontwerp en uitvoeringsstudie

Juni 2018

Gunning opdracht aan Stadsbader nv

Mei 2018

Start aanbestedingsfase (studie tenderontwerp)

September 2016

In de haven van Gent wordt op de terreinen van ArcelorMittal een nieuwe All Weather Terminal gebouwd om schepen onafhankelijk van de weersinvloeden te kunnen laden met hoogwaardige staalproducten. De terminal bestaat uit een opslagmagazijn waarin twee treinsporen toekomen. De inkomende treinen kunnen gelost worden aan de hand van drie lange rolbruggen. Jaarlijks kan door de terminal meer dan 2 miljoen ton staal worden verladen.

Tegen dit magazijn wordt op de bestaande kanaaloever een kadehal gebouwd (200m lang en 57m breed). Deze hal is toegankelijk voor grote schepen waarop door middel van twee mantsinenkranen de staalproducten geladen kunnen worden. Het transport tussen het magazijn en de kadehal verloopt via zes transferwagentjes en twee halfportaalkranen.

De kadehal wordt aan kanaalzijde gefundeerd op een nieuwe steiger. Aan de andere zijde wordt de kaaimuur uitgebreid zodat de kadehal voldoende toegankelijk is voor lange schepen. Tot slot wordt de aanvaargeul ook voorzien van een onderwaterdamwand met geleidingspalen.

De expertise van SBE werd ingeroepen door Stadsbader nv om alle waterbouwkundige werken te ontwerpen: de kaaimuur, steiger, oeververdediging en het remmingswerk werden met de nodige zorg ontworpen. Ook de fundering van de gebouwen, de bedrijfsvloer en de conceptstudie van de staalbouw was onderdeel van ons takenpakket, net als de begeleiding van de klant van offerte- tot uitvoeringsfase.