NL / FR / EN

Wij winnen goud! #BCA21

Gisterenavond nam Team A12 en Agentschap Wegen en Verkeer de Belgian Construction Award – categorie communicatie in ontvangst. Een prachtige erkenning voor ons team, project en intensief communicatie- en participatietraject.

SBE maakt deel uit van Team A12, samen met Transport & Mobility Leuven, Antea Group Belgium en DenS Communicatie bvba. Het doel van het project is het opnieuw inrichten van de A12 volgens zijn statuut als Vlaamse Hoofdweg en de N177 als kamstructuur voor de lokale ontsluiting.

De A12/N177 telt vandaag tussen het viaduct van Wilrijk, in het noorden, en de insleuving in Boom, in het zuiden, vijf gelijkgrondse kruispunten die elk lichtengeregeld zijn. Deze vijf kruispunten zijn momenteel opgenomen in de dynamische lijst van gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen en scoren zeer hoog in de prioriteitenscore. Het is dan ook van belang om de A12 om te bouwen conform aan zijn statuut en geen kruispunten meer toe te laten op de A12. Daarvoor dient de A12 ondertunneld te worden ten minste ter hoogte van de 3 belangrijkste kruispunten.

In deze studie is een intensief communicatietraject gevolgd met inspraak van de bevolking via een interactieve kaartapplicatie en infomomenten voor de ruime bevolking. Lees hierover meer.

Share: >>

Recent posts

Return to overview