NL / FR / EN

Verbindingsbrug in haven Zeebrugge

Deze nieuwe brug over het Verbindingsdok (genaamd de Verbindingsbrug) zorgt voor een extra Noord-Zuid verbinding voor zowel het wegverkeer als het traag verkeer in de haven van Zeebrugge. Ze verbindt de Jozef Verschaveweg met de verlengde Koffieweg. Het is meteen ook de grootste beweegbare brug van Europa. Eind april wordt de brug officieel geopend.

Het consortium Artes Group – Victor Buyck – Agidens, met studiebureaus Stendess en SBE nv als onderaannemers, werd aangesteld door MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeehaven) voor de bouw van de nieuwe brug over het verbindingsdok. De brug moest geschikt zijn voor buitengewoon zwaar vervoer (zelfs voor een havenkraan van 500 ton!), zwaar en veelvuldig havenverkeer en tevens ook de trage weggebruiker. Ze moest tevens operationeel blijven onder zeer zware weersomstandigheden (tot 10 beaufort).

De nieuwe brug is in totaal 400 meter lang en telt twee rijstroken van 4.50m en een afgescheiden voetpad en een fietspad met dubbele rijrichting. De brug bestaat uit 2 vaste aanbruggen in beton en 1 stalen draaibrug van 130 meter. Het stalen brugdek bestaat uit zware samengelaste hoofdliggers, gekoppeld met dwarsdragers en een orthotroop wegdek. De doorvaartbreedte van deze brug bedraagt 55 meter.

SBE was verantwoordelijk voor het concept en voor de studies van de aanbruggen, de funderingen van zowel het vaste als het beweegbare gedeelte, het landhoofd, de kaaimuur en het remmingswerk voor zijn rekening.

Share: >>

Recent posts

Return to overview