NL / FR / EN

Ontwerp #teamsbe voor wedstrijd ‘ICOON Terneuzen’

Woensdag kregen we te horen dat ons ontwerp niet geselecteerd is als 1 van de 5 beste ontwerpen voor de ontwerpwedstrijd ‘ICOON Terneuzen’.  De vijf geselecteerde ontwerpen worden nu voorgelegd aan de bewoners in Terneuzen en aan de mensen die een bijdrage hebben geleverd in de eerste fase ‘Verhaal van de stad’, waarna op de ontwerpen gestemd kan worden. Ondanks we niet geselecteerd zijn, zijn we trots op ontwerp. Lees hieronder ons verhaal.

Het ICOON van Terneuzen moet functioneren als een uitkijktoren waar iedereen van grote hoogte kennis kan maken met de sterke punten en kenmerken van de stad. Voor de vormgeving van de nieuwe uitkijktoren baseerden we ons op drie aspecten die meermaals aan bod kwamen in de eerste fase. ​​​​​​​

  • Terneuzen wordt gezien als een stoere en bruisende havenstad die omringd is door industrieën die worden gekenmerkt door strakke lijnvormige infrastructuren. Vanuit dat opzicht is ook de basisvorm van het bouwwerk tot stand gekomen. De wijze waarop de betonnen muren op een speelse manier met elkaar zijn verbonden geven een stoere maar toch verfijnde en tijdloze look aan het bouwwerk. De zachte inclinatie van de muren geeft ons het gevoel dat het bouwwerk als het ware uit de grond herrijst en boven het wateroppervlak zweeft.
  • Er wordt verwezen naar de oude watertoren van Terneuzen. Hierbij zijn de cilindervorm, de imposante look en de materialisatie van de watertoren elementen die terug te vinden zijn in de nieuwe uitkijktoren. De cilindervorm wordt gevormd in het hart van de toren door de tactische positionering van de trappen verwerkt in de buitenwand en stalen profielen die de grond met het bovendek verbinden.
  • De mythe van de Vliegende Hollander en dat deze afkomstig zou zijn uit Terneuzen is ook iets dat werd meegenomen in het ontwerp van de nieuwe uitkijktoren. Zo wordt het bouwwerk op de grens van land en zee geplaatst en zal deze gaan functioneren als een overgangszone die symbool staat voor de poort naar het eeuwige leven op zee die kapitein Rooibos (Vliegende Hollander) moest doorsteken.

Share: >>

Recent posts

Return to overview