NL / FR / EN

Studiedag voor scholieren

Groepsfoto scholieren

Op dinsdag 29 maart worden 200 leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit verschillende scholen van Sint-Niklaas ondergedompeld in het ontwerpproces van de nieuwe fietsbrug die zal gebouwd worden aan Vijfstraten in Sint-Niklaas, als onderdeel van de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen.

De studenten krijgen de kans om vier verschillende sessies te volgen, bestaande uit zowel lezingen als interactieve workshops. De sessies vinden plaats op drie verschillende locaties op wandelafstand van het eigenlijke projectgebied. Dit project is een samenwerking van SBE met de Stad Sint-Niklaas en de provincie Oost-Vlaanderen.

Sessie 1 (’t Bau-Huis, Slachthuisstraat 60, Sint-Niklaas)

Schepen van mobiliteit Carl Hanssens vertelt over mobiliteit in de stad en waarom een omslag naar duurzame mobiliteit noodzakelijk is. Provincie Oost-Vlaanderen legt aansluitend het belang van fietssnelwegen uit op intergemeentelijk niveau en de daarbij horende modal shift.

Sessie 2 (King George, Driekoningenstraat 48, Sint-Niklaas)

De ontwerpers van de brug (SBE nv) doen het concrete ontwerp van deze fietsbrug uit de doeken, met zowel aandacht voor (de synergie tussen) architectuur en stedenbouw als stabiliteit. Ook bestuursmatige zaken komen aan bod, waaronder timing en het kostenplaatje.

Sessie 3 (SBE nv, Slachthuisstraat 71, Sint-Niklaas)

Tijdens een rondleiding doorheen de kantoren van het multidisciplinaire studiebureau SBE nv krijgen de studenten meer inzicht in hoe je moet omgaan met dergelijke complexe infrastructuurprojecten. Door middel van tekeningen, wiskundige modellen en een gesprek met verschillende profielen krijgen de studenten een beter beeld van hoe een project vorm krijgt.

Sessie 4 (’t Bau-Huis, Slachthuisstraat 60, Sint-Niklaas)

Via een fietssimulator (in samenwerking met Aeroplane XR) kunnen de studenten het nieuwe traject van de fietsbrug Vijfstraten beleven en zo de meerwaarde van het project aanvoelen. Het traject dat gefietst wordt, bootst de effectieve hellingsgraden na om de beleving van de fietser zo realistisch mogelijk te maken. En dit zowel met als zonder VR-bril. Op diezelfde locatie werken de leerlingen ook samen aan de bouw van een bamboe-brug, en kunnen ze hun eigen kennis in praktijk brengen. Een echte uitdaging voor de toekomstige ingenieurs, architecten en tekenaars uit de verschillende richtingen derde graad secundair, meer specifiek uit sterk wiskundige richtingen, architecturale vormgeving, groenbeheer en technische richtingen van verschillende scholen in Sint-Niklaas (SJKS, Portus Berkenboom, Broederschool Biotechnische en Sport, Sint-Carolus, Broeders Humaniora, OLVP).

 

Aangezien de brug zal gebouwd worden in het centrum van de stad, zullen de leerlingen gedurende de komende maanden ook de kans krijgen de evolutie van de brug verder mee op te volgen. Zo maken we samen met de jongeren in Sint-Niklaas de stad van morgen.

We hopen de deelnemers op deze manier warm te maken voor wetenschappelijke richtingen door hen in contact te brengen met concrete projecten vlak bij de school. Het project geeft hen bovendien een inkijk in de bedrijfswereld, en een inzicht in het belang van duurzame mobiliteit. En natuurlijk is er zo ook de kans om elkaar over de grenzen van de school heen beter te leren kennen!

Met projecten zoals dit wil stad Sint-Niklaas volop inzetten op een ‘OK Toekomst’. Meer info vind je ook op www.sint-niklaas.be/oktoekomst.

 

 

Share: >>

Recent posts

Return to overview