NL / FR / EN

<Overview

De Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) heeft onlangs bekend gemaakt dat het ontwerp van de 6 nieuwe sluizen op het kanaal Seine-Nord Europe gegund wordt aan de groep One (Égis, Ingérop, SBE, ISL, Michel Desvigne Paysage en AEI Architecture).

SBE, partner in het consortium One ontwerpt de nieuwe sluizen van het Seine-Nord Europakanaal

SBE en zijn partners hebben de leiding over het ontwerp en toezicht op de werken van de zes sluizen van het Seine-Nord Europakanaal, waarvan er drie bij de sluizen met de hoogste schuthoogte van Europa zullen behoren. Hergebruik van het uitgegraven materiaal (uitgravingen en ophogingen tot meer dan 30m hoog!), beperking van het gebruik van beton, optimalisatie van de vaartijden van scheepvaart door minimale versassingstijden… Grote technische uitdagingen voor onze teams, zowel op het gebied van ontwerp als toezicht op de werken.

Het Seine-Nord Europakanaal is de centrale schakel in het prioritaire Europese Seine-Schelde-project. Dit project behelst de aanleg van een rivierverbinding met groot gabarit (CEMT klasse Vb) tussen Frankrijk en de Noord-Europese netwerken als onderdeel van de multimodale corridor Noordzee-Middellandse Zee. Het kanaal heeft als doel om de zee- en binnenhavens van Noord-Frankrijk en Europa beter met elkaar te verbinden.

De vijf grote sluizen op het kanaal, en een zesde, kleinere verbindingssluis, hebben schuthoogtes variërend tussen 13 en 26 meter. Ze zorgen ervoor dat konvooien zich kunnen bewegen van de Parijse regio in het zuiden naar het rivierennetwerk in Noord-Frankrijk en vervolgens naar de rest van Europa. Het consortium One is verantwoordelijk voor het ontwerp (gepland over 3 jaar), evenals de supervisie tijdens de werken (meer dan 6 jaar).

Bouwwerken die essentieel zijn voor het rivierverkeer

Sluizen zijn kunstwerken die het mogelijk maken dat schepen een hoogteverschil kunnen overbruggen, wat te vergelijken is met het nemen van een trede van een trap. De maximale schuttijd van de sluizen is bepalend voor het aantal schepen dat in één dag versast kan worden en dus voor de doorvoercapaciteit van het scheepverkeer. Op het kanaal zal dit beperkt zijn tot niet meer dan 30 minuten, wat een vlot scheepvaartverkeer moet garanderen. Een zesde verbindingssluis, eveneens ontworpen door het consortium One, zal nodig zijn in Allaines (Somme) om de verbinding tussen het bestaande Canal du Nord en het nieuwe kanaal Seine-Nord Europe mogelijk te maken.

Een innovatief ontwerp

Het ontwerp van de sluizen is een technische uitdaging waarbij de vele disciplines optimaal op elkaar moeten afgestemd worden. SBE wordt aanzien als waardevolle partner binnen het project, gezien zijn +30jaar ervaring met waterbouwkundige en vooral sluisprojecten. Specifiek zal SBE instaan voor de studie van alle stalen constructies (o.a. sluisdeuren, schuiven, droogzetschotten) en elektromechanische onderdelen, de studie van de exploitatie en het onderhoud, de RAMS-analyse van de sluizen en het kanaal CSNE. SBE neemt ook de ontwerpleiding op zich.

De One-groep heeft alle vaardigheden die nodig zijn om dit grootschalige project uit te voeren: geotechnische kennis van de specifieke ondergrond, kennis van hydraulica, civiele techniek van grote constructies, materialen en systemen (zowel elektrisch, sturingstechnisch als pomptechnieken), enz. Al deze specialiteiten zullen gebundeld worden om een innovatief ontwerp te definiëren, met als belangrijkste doelstellingen: het maximaal hergebruiken van het uitgegraven materiaal en het beperken van het gebruik van beton, het streven naar een zeer hoge betrouwbaarheid, het optimaliseren van de versassingstijd voor de scheepvaart en het beperken van het waterverbruik van de sluizen door het gebruik van spaarbekkens.

Share: >>

Recent posts

Return to overview