NL / FR / EN

SBE is SDG Champion!

SBE heeft voor het vijfde jaar op rij het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) op zak! Daarnaast vieren we nog eens dubbel feest want SBE is namelijk ook geslaagd voor het SDG Championtraject van VOKA, CIFAL-Flanders en het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) en mag binnenkort het internationaal erkende duurzaamheidscertificaat van de UN in ontvangst nemen.

Wat is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO)?

Sinds 2017 neemt SBE deel aan het VCDO. Met het VCDO wil VOKA ondernemingen aanzetten om duurzaam te ondernemen. In samenspraak met VOKA maak je een jaarlijks actieplan op maat met acties gelinkt aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Ongeveer halverwege dit jaarlijkse traject, krijg je tijdens het tussentijdse evaluatiemoment de kans om jouw vooruitgang en eventuele hindernissen van jouw actieplan met hen te bespreken.
Op de eindevaluatie presenteer je het actieplan en de voltooide acties aan een eindevaluatiecommissie die uiteindelijk beslist of je het certificaat behaalt. Om te slagen moet je minstens 10 acties voltooid hebben.

Ons actieplan van 2021

Ons actieplan voor 2021 telde maar liefst 16 acties, waarbij we een impact hadden op verschillende SDG’s.

Hieronder enkele voorbeelden van acties die we in 2021 ondernamen:

  • Onze fleet is verantwoordelijk voor 75% van onze totale directe CO2-uitstoot dus namen we dit jaar verschillende maatregelen om de ecologische impact van ons wagenpark te beperken. Eerst en vooral werd de car policy aangepast om zo stapsgewijs om te schakelen naar een volledig elektrisch bedrijfswagenpark. Om deze overgang te faciliteren, werd er ook een laadinfrastructuur geïnstalleerd die ook voor het publiek toegankelijk is. Daarnaast organiseerden ook een interne communicatiecampagne rond elektrisch rijden. Tot slot informeerden we #teamsbe via een EV Day over alle aspecten m.b.t. elektrisch rijden. Hierbij kreeg iedereen de kans om verschillende modellen van elektrische wagens te bekijken.
  • We introduceerden een nieuw taalbeleid om inclusie van alle kantoren te garanderen.
  • We organiseerden de Charity Check maand waarbij iedere medewerker tijdens de werkuren 4u vrijwilligerswerk voor een goed doel kon realiseren.
  • In samenwerking met Stad Sint-Niklaas organiseerden we een educatief project rond één van onze projecten, Fietsbrug Vijfstraten. Op deze manier willen we middelbare scholieren aanmoedigen om technische en wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs te volgen.
  • SBE FIT organiseerde de actie “De Twaalf” waarbij collega’s uitgedaagd werden om iedere maand een uitdaging op het vlak van gezonde voeding, sport en beweging of mentaal welzijn te voltooien.
  • We haalden het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3 om zo een efficiënt CO2-managementsysteem op te zetten.
  • Diverse kleinere acties rond duurzame consumptie, mobiliteit, gezonde voeding en welzijn op het werk zoals bijvoorbeeld het organiseren van een Car Free Day, overschakeling op kraantjeswater, een enquête rond het psychosociaal welzijn van #teamsbe,…

SDG Champion

Naast het VCDO werkte VOKA, in samenwerking met CIFAL-Flanders en het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), ook een internationaal SDG-traject uit  voor bedrijven die duurzaam ondernemen naar een hoger niveau willen tillen.
Omdat we in 2020 voor de derde keer op rij het VCDO-laureaat behaalden en actiepunten in elk van de 17 SDG’s voltooid hadden, werd SBE bekroond tot SDG Pioneer. Dit was de eerste stap in dit SDG -traject. Slechts twee jaar later volgt de kers op de taart: het internationaal erkende UNITAR-certificaat van SDG Champion!

SPIRIT, de duurzaamheidsscore voor projecten

De tool

Deze uitzonderlijke bekroning is het slotstuk van een tweejarig traject waarbij we duurzaamheid verder in onze kernactiviteiten integreerden. Als multidisciplinair studiebureau, is het ontwerpen van kunstwerken één van onze hoofdactiviteiten. We zijn er ons van bewust dat deze activiteiten een grote impact met zich meebrengen. We besloten daarom om zelf een duurzaamheidsscore te ontwikkelen om aan onze projecten toe te kennen.
Hiervoor werd een interne werkgroep samengesteld uit ingenieurs, BIM designers en landschapsarchitecten uit verschillende kantoren en met diverse expertises (staal, beton, geotechniek,…). Samen stelden we een interne rekentool op om zo een duurzaamheidsscore voor een tiental pilootprojecten te berekenen.
De duurzaamheidsscore kreeg de naam SPIRIT (Sustainability Project Index Reken Tool), verwijzend naar de duurzaamheidsgedachtengang die we door middel van deze tool aan zowel onze klanten en opdrachtgevers als onze eigen werknemers willen meegeven. Zo hopen we om elke betrokken partij in het ontwerpproces te laten stilstaan bij de impact van het project op mens, natuur en omgeving en hen te stimuleren om na te denken over duurzamere ontwerpoplossingen.

De SPIRIT-score

De SPIRIT-score van een project wordt berekend aan de hand van de antwoorden die gegeven worden op vragen ingedeeld per levenscyclusfase. Per fase komen de volgende relevante thema’s aan bod. In totaal zijn er 9 thema’s: sociale relevantie, veiligheid, energie, materialen, ecosystemen, ruimtelijke kwaliteit, water en bodem, bereikbaarheid en project werk. Aan elk thema is ook de toepasselijke SDG gelinkt. Op deze manier bespreekt de score de volgende drie duurzaamheidsdimensies: people, planet en profit.

Na het invullen van de vragenlijst krijgt het project een finale score en wordt een aanbeveling geschreven door de werkgroep in samenwerking met de projectmanager van desbetreffend project. De ingevulde vragenlijst en finale score worden tot slot besproken met de opdrachtgever om zo aan te geven welke duurzame opportuniteiten haalbaar zijn voor het project. Zo draagt de SPIRIT-score bij aan het bespreekbaar maken van duurzaamheid binnen onze sector. Een sector die nog voor vele duurzaamheidsuitdagingen staat…

Na de lovende commentaren van de evaluatiecommissie, hebben we besloten om verder te gaan met SPIRIT en dit door te trekken naar al onze projecten en deze dus definitief in onze bedrijfsprocessen te verankeren.
Onze ambitie ligt er nu dan ook in om SDG Ambassador te worden.

Heb je interesse om onze SPIRIT-tool los te laten op jouw project? Of had je graag wat meer uitleg over ons actieplan van het VCDO?

Contacteer ons dan zeker!

 

In de pers

Share: >>

Recent posts

Return to overview