NL / FR / EN

<Overview

Het raamcontract van de Afdeling Kust werd gegund aan SBE.

SBE gaat naar zee!

Afdeling Kust, een afdeling onder het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid, staat in voor de werking en het onderhoud van de Vlaamse kust.

De komende jaren is er – enerzijds onder impuls van de zeespiegelstijging en anderzijds door ouderdom – heel wat onderhoud te verrichten aan de Belgische kust, voornamelijk aan waterbouwkundige constructies in de havenomgevingen. Gezien de samenhang werden de verschillende projecten door Afdeling Kust in een raamcontract gebundeld. We kijken enthousiast uit naar de start van het project in januari 2021!

Share: >>

Recent posts

Return to overview