NL / FR / EN

Renovatie kaaimuren Steenplein gestart!

Steenplein Scheldekaaien

De stabilisatiewerken van de Scheldekaaien te Antwerpen, in het kader van het Sigmaplan, vorderen met rasse schreden: sinds 2020 staat men reeds over halfweg met de renovaties. SBE is begin 2021 dan ook in opdracht van De Vlaamse Waterweg gestart met de studie van de renovatie en stabilisatie van deze historische kaaimuren in de deelzone “Centrum”. Deze zone omvat de kaaimuren ter hoogte van het Steenplein en een deel van de voormalige cruiseterminal. Het doel van de studie is het opwaarderen van de kaaimuren alsook het verzekeren van hun stabiliteit voor de komende 100 jaar. Na het afronden van de werken kan gestart worden met het uitvoeren van de herinrichting van de kaaivlakte. SBE kijkt alvast uit naar het eindresultaat!

Share: >>

Recent posts

Return to overview