NL / FR / EN

Laatste fase overstromingsmaat- regelen Maarkebeek

In het voorjaar van 2021 startte de VMM met het uitvoeren van maatregelen om het overstromingsrisico in Oudenaarde en Maarkedal, door de Maarkebeek, in de toekomst te verminderen. Deze acties kaderen binnen het ‘riviercontract’, een engagement dat de stad Oudenaarde, de gemeente Maarkedal en de provincie Oost-Vlaanderen zijn aangegaan in 2015.

De Maarkebeek zorgt voor veel waterlast wanneer er hevige regenbuien plaatsvinden. Om dit fenomeen te voorkomen/verminderen wordt er op dit moment een winterbed langs Meersbloem-Leupegem aangelegd zodat eenzelfde debiet een lagere waterhoogte met zich meebrengt. Door de aanleg van het winterbed dienen 2 kunstwerken verbreed te worden: de koker onder de N8 werd alreeds vernieuwd (van 4,5m breedte naar 7m) en de brug die toegang verleent tot de industriezone Meersbloem-Melden. De nieuwe brug zal midden december geplaatst worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap Wegen & Verkeer stelden SBE aan als studiebureau voor deze opdracht. SBE stond in voor het ontwerp van de betonnen koker onder de N8, de nieuwe brug en de bypass van de Maarkebeek. De opmaak van de omgevingsvergunning en het opstellen van het aanbestedingsdossier was ook inbegrepen in dit dossier. Daarnaast stond SBE in voor de coördinatie tussen de nutsleidingenmaatschappijen en voorzien we aannemer Persyn technische bijstand tijdens de uitvoering.

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij – VMM

Share: >>

Recent posts

Return to overview