NL / FR / EN

<Overview

Deze week markeert een nieuwe mijlpaal in het R4 West en Oost project. De tweede dialoogronde is afgerond met een korte feedbacksessie voor alle deelnemers.

Het ombouwen van R4 West en Oost gaat een nieuwe fase in

Nu is het uitkijken naar de tenderfase! Sinds 2014 adviseert SBE, samen met onze partner Arcadis, De Werkvennootschap bij de conversie van een deel van de ring rond Gent. Na afronding zullen een totaal van 18 kruispunten omgevormd zijn over het R4-traject, inclusief de bouw van een fietssnelweg. We geloven dat dit zal leiden tot veiligere verbindingen voor zowel fietsers als automobilisten en een betere levenskwaliteit voor de naburige wijken.

Lees meer over dit project.

Share: >>

Recent posts

Return to overview