NL / FR / EN

Project De Bunt in Hamme volop aan de gang!

Bron Luchtfoto’s: De Vlaamse Waterweg 

De uitvoeringswerken in De Bunt in Hamme zijn volop aan de gang! Er worden 2 in- en uitwateringssluizen gebouwd in de bestaande Sigmadijken als deel van het Sigmaplan. Met dit plan beschermt De Vlaamse Waterweg het Scheldebekken tegen storminvloeden vanuit de Noordzee en wordt er tegelijkertijd ingezet op het herstel van zeldzame riviernatuur. SBE is verantwoordelijk voor het volledige uitvoeringsontwerp en de opmaak van het aanbestedingsdossier voor beide sluizen in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv.

Lees meer over het project

Share: >>

Recent posts

Return to overview