NL / FR / EN

SBE werkt mee aan het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Luchtfoto: ©Henderyckx

De THV SBE-Tractebel is een partner in het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De THV werkt mee aan het technisch conceptontwerp van de sluisomgeving en de omliggende verkeerscomplexen. Met dit project maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Een nieuwe sluis zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven en de nieuwe weg Nx verbetert de mobiliteit. Bovendien gaat er veel aandacht naar leefbaarheid tijdens en na de werken. Meer informatie over het project en onze rol vind je op hier op onze website.

Om inwoners, bedrijven en geïnteresseerden op de hoogte te houden van het project, verspreidt het projectteam deze week een infokrant. Je kan de infokrant ook digitaal lezen op www.nieuwesluiszeebrugge.be. Wie regelmatig een update over het project in zijn mailbox wil ontvangen, kan zich op de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Share: >>

Recent posts

Return to overview