NL / FR / EN

Carbon footprint: resultaten 2021

Net als veel andere bedrijven, willen ook wij actief inzetten op het reduceren van onze CO2-emissies. Zo werken wij er hard aan om onze uitstoot in de keten in kaart te brengen. Recent berekenden we opnieuw onze carbon footprint, dit maal voor het jaar 2021. Dit doen we jaarlijks in het kader van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor hebben we een CO2-managementsysteem opgezet om CO2-reductie na te streven.

We brengen jaarlijks onze CO2-uitstoot in kaart die voortkomt uit onze scope 1 (verwarming en eigen wagenpark), scope 2 (elektriciteit) en scope 3 (Business travel) emissies. Aan de hand van deze resultaten weten we welke activiteiten het grootste aandeel hebben in onze totale uitstoot en waar we dan de meest doeltreffende maatregelen kunnen nemen om onze uitstoot te reduceren.

 

Carbon footprint 2021

[20/10/2022] Het volledig rapport is terug te vinden op deze pagina.

Het referentiejaar van 2020 (waarvoor de carbon footprint voor de eerste CO2-Prestatieladder certificatie berekend werd) zullen we aanpassen naar 2021, omdat dit omwille van het coronajaar en de lockdowns geen representatief jaar was.

De totale uitstoot van al onze vestigingen in 2021 was gelijk aan 425,41 ton. Dit is gelijk aan de jaarlijkse gemiddelde CO2-opname door 42,54 ha bos of ook gelijk aan de uitstoot van 59,08 huishoudens op 1 jaar. Dit is een kleine stijging t.o.v. het coronajaar 2020, toen bedroeg deze totale uitstoot 360,44 ton CO2.  Deze stijging werd verwacht aangezien 2020 toch wel een abnormaal jaar was met veel thuiswerk. Als we deze uitstoot omrekenen naar de uitstoot per FTE dan, bedraagt dit 2.3 ton CO2 per FTE. Ondanks de stijging van de totale uitstoot, nam de uitstoot per FTE maar met 0.1 ton toe omdat we in 2021 een dertigtal nieuwe collega’s verwelkomden.

Ons wagenpark veroorzaakte in 2021 een uitstoot van 322,99 ton CO2 en is dus verantwoordelijk voor 78% van onze totale voetafdruk. Deze stijging van 50 ton CO2 is te wijten aan de lockdowns die 2020 typeerden waardoor er minder kilometers gereden werden. Maar ook door de aanwerving van vele nieuwe collega’s, nam het aantal wagens in het wagenpark toe. De dieselwagens hadden in 2021, ondanks de daling tijdens de laatste jaren nog altijd (net), met 50% het grootste aandeel binnen het wagenpark.

De CO2-uitstoot die gepaard gaat met de verwarming van de diverse vestigingen van SBE komt overeen met 43,77 ton CO2, wat een kleine stijging is t.o.v. 2020 omdat er toen door de lockdowns minder verbruik was in de kantoren. In totaal gaat scope I gepaard met een uitstoot van 376,76 ton CO2. Het wagenpark blijft dus veruit de grootste emissiebron binnen scope I.

Er kan een uitstoot van 38,40 ton CO2 gelinkt worden aan het elektriciteitsverbruik of aan scope II. Deze uitstoot is uiteraard (net zoals bij verwarming) hoofdzakelijk te wijten aan het verbruik binnen het hoofdkantoor in Sint-Niklaas aangezien de andere kantoren een heel kleine oppervlakte bedragen en in gedeelde kantoorgebouwen gevestigd zijn.

In scope III nemen we onze werkgerelateerde verplaatsingen met privé wagens, trein en vliegtuig op. In totaal lag de uitstoot van de privéwagens op 2,66 ton CO2, wat een daling is van 1,85 ton CO2 is in vergelijking met 2020. In totaal werd er 22 581 km afgelegd met de trein. Dit is gelijk aan een uitstoot van 0,05 ton CO2, wat gelijkaardig is aan de uitstoot van 2020. In totaal werden er in 2021 41 676,80 airmiles afgelegd met als gevolg een uitstoot van 7,54 ton CO2. Dit is een daling met 10 024,1 airmiles of 1,79 ton CO2.

Hieronder kan je de verdeling per categorie van onze volledige CO2-uitstoot terugvinden. Aangezien SBE een dienstenbedrijf is, is onze uitstoot vooral te wijten aan ons wagenpark en de uitstoot van onze kantoorgebouwen.

 

Onze maatregelen

We namen in 2021 verschillende maatregelen om onze eigen CO2– emissies te reduceren.

  • Vergroening wagenpark: In 2021 werden de eerste stappen binnen deze context gezet. Collega’s werden aangespoord om bij het kiezen van een nieuwe leasewagen, minstens te opteren voor een hybride wagen. Vanaf april 2022 werd de car policy aangepast, zodat er enkel nog maar elektrische bedrijfswagens geleased kunnen worden. Zo willen we daar over enkele jaren de grootste impact kunnen maken.
  • Daarnaast worden alternatieven aangeboden om de gebruik van de wagen te beperken. Er zijn in 2021 16 fietsleasingen bijgekomen, wat het totaal op 30 bracht.
  • In 2021 namen er weer 70 collega’s in 3 kantoren deel aan Car Free Workday. Op deze dag sporen we iedereen extra aan om de wagen aan de kant te laten staan en met de fiets / te voet/ openbaar vervoer naar kantoor te komen.
  • We introduceerden ook het principe van flexwerken binnen onze onderneming waardoor er ook minder woon-werk verplaatsingen gemaakt worden. We proberen ook wanneer mogelijk te kiezen om vergaderingen online te laten doorgaan. Iets wat de coronapandemie ons geleerd heeft, is dat het perfect mogelijk is om bepaalde afspraken of vergaderingen te laten doorgaan via een videocall. Op deze manier wordt verplaatsingsuitstoot beperkt tot het strikt noodzakelijke. Wanneer een vergadering met opdrachtgever wel in persoon moet doorgaan, proberen we deze dicht bij het openbaar vervoer te laten doorgaan.
  • Daarnaast werd voor de nieuwe panden voor Rotterdam en Valencia gekozen voor een locatie die gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
  • Tot slot deden we in 2021 mee aan dikke truiendag, waarbij we verwarming voor 1 dag enkele graden zachter zetten en een extra trui aandoen.

Naast onze eigen carbon footprint, zijn het onze projecten waar wij de grootste impact mee kunnen maken. Wat we daar juist voor doen lees je hier.

 

Heb jij een idee hoe wij verder kunnen verduurzamen? Neem gerust contact met ons op.

Share: >>

Recent posts

Return to overview