NL / FR / EN

CO2-Prestatieladder

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar onze samenleving voor komt te staan de komende decennia. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij als bedrijf een belangrijke rol moeten spelen in de duurzame verandering van de toekomst van de aarde. Een eerste startpunt daarbij was inzicht creëren in onze materiële emissies om reductieopportuniteiten te identificeren.

Omdat wij onze CO2-emissies die voortkomen uit onze activiteiten willen monitoren en willen nagaan of we goed op weg zijn om onze reductiedoelstellingen van 2022 te behalen, berekenden we recent de uitstoot van ons wagenpark in 2022. Dit doen in het kader van ons CO2-managementsysteem, de CO2-Prestatieladder waarvoor we momenteel op niveau 3 van de ladder gecertificeerd zijn. Meer info over ons CO2-managementsysteem vind je hier.

Carbon footprint Fleet 2022

De uitstoot van ons wagenpark was in 2021 verantwoordelijk voor 78% van onze volledige carbon footprint die toen gelijk was aan 425,21 ton CO2. Aangezien we in 2022 overgestapt zijn op een nieuw aankoopbeleid van elektrische bedrijfswagens, anticipeerden we een daling van 10% in scope 1 t.o.v.  het nieuwe basisjaar 2021.

Begin 2023 maakten we een inschatting van de uitstoot van het wagenpark in 2022. Er werd door onze 130 bedrijfswagens, in totaal 57.253,22 liter bezine en 84.962,93 liter diesel getankt, en ongeveer 19.000 kWh geladen. Voor het eerst sinds onze berekeningen, lag de uitstoot van onze bezine wagens hoger dan deze van de diesel wagens.

Deze ingeschatte berekening toonde dat het wagenpark 81 ton CO2 gestegen is t.o.v. 2021 ( 332.99 ton CO2) en dus 414.43 ton CO2 bedroeg. Als we kijken naar de uitstoot per FTE in 2021 in scope 1, was dit 1.95 ton/FTE. In 2022 bedroeg de uitstoot van het wagenpark alleen al 2.21 ton CO2 per FTE, wat overeenkomt met een stijging van 13%. Hierbij moet dus ook nog het gasverbruik nog in rekening genomen worden. Daarom kunnen we nu al besluiten dat de vooropgestelde doelstellingen van 10% reductie niet gehaald zal worden.

Deze stijging valt te verklaren door twee redenen. Enerzijds werden er in 2021 minder kilometers gereden omwille van lockdowns en verplicht thuiswerk, weliswaar in mindere mate dan in 2020 maar toch was dit nog steeds voelbaar. Anderzijds lieten de bestelde elektrische bedrijfswagens langer op zich wachten dan verwacht omwille van het wereldwijde tekort aan chips. Om die reden werd de toename in het aantal elektrische wagens in het wagenpark pas voelbaar in Q4. Eind 2022, bestond ons wagenpark uit 130 wagens, waarvan 10 volledig elektrische wagens en 26 hybride wagens.

Aanpassingen doelstellingen

Omwille van bovenstaande redenering werd beslist om onze scope 1 reductiedoelstellingen aan te passen als volgt:

 

 

Maatregelen

We nemen verschillende maatregelen om onze gedefinieerde reductiedoelstellingen te behalen. De volledige maatregelenlijst kan u hier terugvinden.

  • Vergroening wagenpark: Vanaf april 2022 werd de car policy aangepast, zodat er enkel nog maar elektrische bedrijfswagens geleased kunnen worden. Zo willen we daar over enkele jaren de grootste impact kunnen maken, aangezien onze fleet verantwoordelijk is voor 3/4e van onze totale uitstoot.
  • Duurzame mobiliteit: Sinds de start van het fietsenleasingprogramma werden er al 50 fietsen geleased door SBE collega’s
  • Door organisatie van mobiliteitsacties zoals car free workday en more miles more smiles worden alternatieve verplaatsingsmodi gestimuleerd
  • In 2022 werd geïnvesteerd in de installatie van 458 zonnepanelen op het kantoor te Sint-Niklaas, deze zullen vanaf februari 2023 in gebruik genomen worden
  • Sensibiliseringsacties rond sluip en energieverbruik op kantoor, ook werden de temperatuur instellingen voor het kantoor in Sint-Niklaas aangepast
  • We ontwikkelden SPIRIT om ook de milieu-impact van onze projecten te beperken
  • De travel policy zal herzien worden zodat het gebruik van de trein voor afstanden onder de 500 km; indien reistijd deur tot deur met trein <150% reistijd vliegreis is, verplicht wordt

Heb jij een idee hoe wij verder kunnen verduurzamen? Neem gerust contact met ons op.

Share: >>

Recent posts

Return to overview