NL / FR / EN

Officiële opening Jacques Roggebrug te Deinze

Op 31 mei, werd de Jacques Roggebrug in Deinze officieel geopend in het bijzijn van onder andere Vlaams minister Lydia Peeters, directeur-generaal van het IOC Christophe De Kepper, burgemeester van de Stad Deinze Jan Vermeulen en gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen Riet Gillis. Deze inhuldiging vormt tevens het startschot van het jaarlijkse fietscongres dat dit jaar in Deinze wordt georganiseerd.

De Jacques Roggebrug voorziet in een ongelijkgrondse kruising van de gewestweg N35 Volhardingslaan voor de fietssnelweg F7. Het volledige project bestaat eigenlijk uit

  • een verhoogd fietstraject van ca. 600 m, inclusief twee kleinere fietsbruggen over de Velostraat en de Sint-Hubertstraat,
  • de Jacques Roggebrug,
  • een 4 m brede fietssnelweg ingepast aansluitend bij de spoorweginfrastructuur van Infrabel én
  • drie op- en afritten van en naar de fietssnelweg.

SBE stond in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de stad Deinze en Infrabel in voor de volledige ontwerp- en studieopdracht van de fietsbruggen en de fietssnelweg. Vanaf de eerste schetsen tot de opvolging der werken werd nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines binnen team SBE en de opdrachtgevers. Deze samenwerking heeft geleid tot een kwalitatief sluitstuk voor de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk.

Lees hier meer over dit project.

Verschenen in de pers:

Share: >>

Recent posts

Return to overview