NL / FR / EN

3D visualisaties Lysbrug eindelijk publiek

De oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster was in slechte staat. Na een grondige inspectie waarbij onder meer roestvorming en slijtage werden vastgesteld, werd in 2021 beslist om de brug af te breken.

Projectbeschrijving

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt een elegante stalen vakwerkbrug met een totale overspanning van ongeveer 63 meter tussen de oplegpunten en een brugdekbreedte van 3,7 meter. De brug wordt ondersteund door twee V-vormige pijlers die zich visueel doorzetten in het vakwerk.

Op beide oevers wordt met fietslussen gewerkt om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en tevens de hellingsgraad zo beperkt mogelijk te houden. De fietslussen krijgen lichte leuningen, een start- en stopstrook en rustzones waar de hellingsgraad beperkter is. De noordelijke oever bevindt zich in overstromingsgevoelig en parkgebied. Om die reden is hier gekozen voor een toerithelling op pijlers. Tussen de verschillende elementen wordt opnieuw beplanting voorzien om de uitstraling van het parkgebied te herstellen. Op de zuidelijke oever komt een toerithelling op het talud. Ook hier worden de nodige groenzones voorzien.
Vanop de fietslussen en de brug krijgt de actieve weggebruiker ook steeds een mooi zicht op het kanaal. Voetgangers krijgen toegang tot de brug via trappen die tussen de V-vormige pijlers doorlopen. Aan de zuidelijke oever wordt naast de toerithelling een voetpad voorzien zodat voetgangers een veilige doorsteek krijgen van de Zuidkaai naar de Vaarstraat.

Ook de wegenis in de omgeving wordt aangepast om de bestaande verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verhogen. Er worden veilige aansluitingen voorzien met de fietspaden. Aan de Kanaalstraat wordt aan beide kanten een aanzet voor fietssuggestiestroken voorzien.

 

Takenpakket SBE

SBE is verantwoordelijk voor de gehele projectopdracht, van de ontwerpfase tot de uitvoering van het project:

  • Voorontwerpstudies
  • Definitief ontwerp
  • Dossier voor de aanvraag van bouwvergunningen
  • Aanbestedingsdocumenten
  • Ondersteuning bij de aanbesteding
  • Opvolging van de werf
  • Assistentie bij opleveringswerkzaamheden

 

Dit verscheen alvast in de pers: lees het volledige artikel link naar brochure gemeente Ingelmunster .

 

In opdracht van:

De brug wordt gefinancierd door De Vlaamse Waterweg nv voor een geraamd budget van 4,5 miljoen euro (excl. btw). De gemeente Ingelmunster staat in voor de zone van bomen die gecompenseerd zullen worden. Het project maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.

 

Verdere verloop       

  • 2023: Bekomen van omgevingsvergunning & gunning van de opdracht
  • 2024: Start van de werken

 

Benieuwd naar andere projecten van SBE? klik hier

Share: >>

Recent posts

Return to overview