NL / FR / EN

CO2-Prestatieladder

SBE is zicht bewust van de CO2-emissies die voortkomen uit onze activiteiten. Daarom streven we in zowel onze bedrijfsvoering als onze projecten voortdurend naar de reductie van onze CO2-emissies. Om dit te bereiken liet SBE zich op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder certificeren.

De CO₂-Prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om CO₂-bewust te handelen. Voornamelijk op het gebied van energiebesparing, efficiënt materiaalgebruik en gebruik van duurzame energie.

 

Inzicht

Om inzicht te krijgen in onze CO2-emissies werden de emissies van 2020 en 2021 in kaart gebracht en vertaald naar een CO2-voetafdruk. Deze rapporten bevatten onze verschillende energiestromen en het verbruik van onze kantoorgebouwen. Het rapport Emissie inventaris 2021 + energiebeoordeling kan je hieronder terugvinden:

Op dit moment hebben we geen projecten met een CO2-gunningsvoordeel.

 

Reductie

Op basis van de CO2emissie-inventaris heeft SBE volgende doelstelling geformuleerd om de CO2– uitstoot te reduceren:

Scope Reductie Ten opzichte van 2021 per FTE
2022 2023 2024 2025
Scope 1 10% 15% 30% 50%
Scope 2* - 15% 30% 50%
Scope 3 (business travel) 1% 2%% 3% 4%

*Door over te schakelen op groene stroom in het kantoor te Sint-Niklaas willen we in 2025 een 50% reductie in de scope 2 emissies, t.o.v. 2021 realiseren. Wel verwachten we hierbij een stijging van het elektriciteitsverbruik in de komende jaren doordat er steeds meer elektrische voertuigen geleased zullen worden en medewerkers deze thuis kunnen opladen. Wanneer zij hiervoor grijze stroom gebruiken, zal er in de uitstoot van scope 2 een forse stijging plaatsvinden.

Om deze doelstelling te bereiken nemen we de volgende maatregelen:

  • Verduurzamen van ons bedrijfswagenpark
  • Stimuleren en faciliteren van thuiswerk indien mogelijk
  • CO​​​​​​​2-reductie in projecten via de Green Deal Calculator
  • Inkoop van groene stroom voor het kantoor in eigen beheer

Meer hierover kan je terugvinden in het document: Plan van aanpak incl. reductiedoelstellingen.

 

Participatie

De initiatieven waaraan SBE deelneemt worden verder toegelicht in het document Overzicht initiatieven. Op de SKAO-pagina van SBE is dit document ook terug te vinden.

Heb je vragen over onze  CO2-emissies of tips om onze CO2-uitstoot te reduceren? Neem dan contact op via onze contactpagina.